Göm menyn

FAQ - Urval


Vad menas med urval?

När det är fler sökande till en utbildning än det finns platser måste ett urval göras. Urvalet görs på olika sätt till olika utbildningar, se ansökningsmaterialet.

När sker urvalet?

Urvalet sker när alla ansökningar blivit bedömda och strax innan antagningsbeskedet skickas ut.

Hur går urvalet till?

Till programmen görs urvalet dels på betyg och dels på högskoleprovsresultat. Det finns fyra grupper inom betygsurvalet. Läs mer om urval och meritvärdering av betyg på www.antagning.se

Som sökande kan du delta i flera urvalsgrupper. Du kan själv se hur stor andel som man tar in till den utbildning du sökt på betygsurval och provurval. Till universitetets kurser på A-nivå görs urvalet som till programmen med den skillnaden att du också kan räkna tidigare högskolemeriter, dvs poäng på fristående kurser. Till vissa kurser används ibland andra regler. Se information om respektive kurs.

De handlingar du skickat in bedöms antingen manuellt eller av våra datorsystem. Urvalet görs för alla kurser eller program på en gång i en stor datorkörning.

Vad menas med urvalsmodell?

Läs på kursens sida vilken typ av urval som görs och läs mer här »

Vad är urvalsgrupper?

Läs mer här 

Kan jag konkurrera med alla mina högskolepoäng i urvalet?

Nej, det är inte säkert. Det beror på vilken urvalsmodell kursen har. Läs mer här »

Kan jag räkna med min arbetslivserfarenhet när jag söker?

Det beror på vilket urval kursen har.


Sidansvarig: antagning@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-06-18