Göm menyn

FAQ - Merithandlingar


Vad menas med merithandlingar?

Gymnasiebetyg, intyg om högskolepoäng, tjänstgöringsintyg m m som visar att du är behörig till utbildningen du sökt.

Vilka betyg ska jag skicka med när jag anmäler mig?

På www.antagning.se kan du skapa ett användarkonto, och under detta se vilka meriter som finns registrerade på dig. Resultat från högskola/universitet överförs vanligen automatiskt till www.antagning.se, men du bör i god tid skapa ett användarkonto och kolla att uppgifterna om dig stämmer.

Slutbetyg från de flesta gymnasieskolor överförs automatiskt från den nationella betygsdatabasen. Resultatet av högskoleprovet överförs också automatiskt. Betyg från Komvux och, samlade betygsdokument, intyg över andra utbildningar samt intyg för att styrka arbetslivserfarenhet måste du själv skicka in till adressen VHS antagningsservice, 833 82 Strömsund.

Vad är högskoleprovet?

En viss del av platserna på program och grundkurser tillsätts utifrån resultat på högskoleprovet. Genom ett bra resultat på högskoleprovet ökar dina chanser att bli antagen. Du har ingenting att förlora på att göra högskoleprovet, du får göra det hur många gånger som helst. Resultatet är giltigt i fem år och du söker på det bästa resultatet.

Högskoleprovet anordnas två gånger per år och är ett prov som mäter kunskaper och färdigheter som du har användning av vid alla slags högskolestudier.
Maxpoäng för provet är 2,0. Läs mer »

Måste jag göra högskoleprovet?

Nej,det är inget generellt krav. Högskoleprovet är ett annat sätt att söka till universitetet, kanske när betygen inte räcker. Undantag: till få, särskilda utbildningar, krävs ibland att man gjort högskoleprovet för att få söka. Det gäller till exempel för Polishögskolan.

Ska jag skicka med resultat från högskoleprovet?

Nej, ditt bästa resultat överförs automatiskt.

Ska jag skicka in intyg om arbetslivserfarenhet?

Ja, om det krävs för behörigheten.

Hur ska intyg om arbetslivserfarenhet se ut?

Det ska vara tjänstgöringsintyg där start- och slutdatum samt tjänstens omfattning framgår.

Ska jag skicka in intyg om yrkeslivserfarenhet?

Ja, om en viss typ av yrkeserfarenhet krävs för behörighet, se under respektive kurs/program.

Hur ska intyg om yrkeslivserfarenhet se ut?

Det ska vara tjänstgöringsintyg där start- och slutdatum samt tjänstens omfattning framgår. I vissa fall måste inriktningenpå din tjänst vara specificerad, se under respektive kurs/program.

Behöver jag styrka poäng tagna vid Linköpings universitet?

Nej, vi ser det i en databas (Ladok).

Hur gör jag om jag läst/läser vid annat universitet/högskola?

Resultat från högskolor/universitet överförs vanligen automatiskt till www.antagning.se, men du bör i god tid skapa ett användarkonto hos www.antagning.se och kolla att uppgifterna om dig stämmer. Observera att uppgifter från universitetens/högskolornas databaser samt betygsdatabasen (BEDA) endast förs över om det finns en aktuell anmälan. 

Alla meriter finns dock inte med i Ladok och kan därför inte föras över. Skicka dessa!

Har ni tillgång till högskolepoäng från andra högskolor/universitet?

Ja, resultat från högskola/universitet överförs vanligen automatiskt till www.antagning.se.

Måste jag skicka in mina meriter varje gång jag söker?

Du kan se på ditt användarkonto på www.antagning.se vilka uppgifter som finns sparade om dig. Allt annat måste du skicka in.

Kan jag få tillbaka mina merithandlingar?

Skicka aldrig original! Merithandlingar kan eventuellt fås tillbaka mot portoavgift. Kontakta antagningsenheten.

Vad menas med att handlingar ska vara vidimerade?

Minst en person ska med namn och telefonnummer intyga att kopian överensstämmer med originalhandlingen.


Sidansvarig: antagning@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-06-18