Göm menyn

FAQ - Behörighet


Vad menas med behörighet?

Behörighet anger de förkunskaper som krävs för att studera vid universitet eller högskola. Behörighet indelas i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Vad det betyder kan du läsa mer om här. De flesta utbildningar kräver dessutom ytterligare förkunskaper. Det kallas särskild behörighet.

Vad menas med grundläggande behörighet för högskolestudier?

Läs mer här. Är du osäker på din behörighet, kontakta en studievägledare eller Antagningen, tel 013- 28 10 00.

Vad är särskild behörighet?

Den särskilda behörigheten varierar från utbildning till utbildning, se respektive program/kurs för mer information om den särskilda behörigheten.

För att vara behörig måste du ha lägst betyget Godkänd/3. Om du har ett äldre gymnasiebetyg bör du kontakta din syo för att få veta vad de nya kurserna motsvarar.

Om du har samhällsvetenskaplig/ekonomisk gymnasium och vill läsa en teknisk/naturvetenskaplig utbildning kan du läsa ett basår på universitetet. I Linköping är du garanterad plats på utbildningsprogram efter genomfört basår. Läs mer

Vad menas med reell kompetens?

Den som saknar grundläggande och/eller särskild behörighet men anser sig ha skaffat de nödvändiga förkunskaperna på annat sätt kan få sin reella kompetens prövad. Syftet är att på detta sätt bedöma om den sökandes samlade kompetens ger möjlighet att klara av den sökta utbildningen. Läs mer

Vad kan jag göra om jag inte är behörig genom skolutbildning?

Läs informationen om reell kompetens och fundera på om du har andra meriter att åberopa. Läs mer

Jag går en behörighetsgivande kurs på komvux/gymnasium/folkhögskola och blir färdig i slutet av terminen.

Aktuella datum för sista kompletteringsdag och andra viktiga datum för din anmälan hittar du på www.antagning.se. Du kan komplettera med nytillkomna betyg fram till detta datum om inte annat anges i anmälningsmaterialet.

Jag är inte klar med grundkursen men söker till fortsättningskursen.

Ofta kan du bli villkorligt antagen och får visa upp godkänt resultat vid kursstart. Samtliga studieresultat från universitet och högskolor överförs automatiskt till www.antagning.se, men du bör i god tid skapa ett användarkonto hos www.antagning.se och kolla att uppgifterna om dig stämmer.

Jag saknar behörighet till sökta fortsättningskurser vid terminens slut?

Om du blir behörig efter en omtenta kan du efteranmäla dig till kursen. Du måste uppfylla behörigheten senast när du påbörjar kursen.


Sidansvarig: antagning@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-06-18