Göm menyn

FAQ - Antagning


Vad är antagningspoäng?

Antagningsstatistik tas fram efter varje antagningsomgång till högskolan/universiteten, och antagningspoängen/meritvärdet visar helt enkelt vad den sist antagna till respektive utbildning hade för gymnasiebetyg eller högskoleprovsresultat. Eftersom man gör två urval, och ofta även reservantagning, förändras poängen under samma antagning. Reserverna har generellt lägre betyg än den som först antogs i urval 1.

Kan jag komma in på ett bra högskoleprov trots att inte betygen räcker?

Ja, om du är behörig till utbildningen. Du måste uppfylla både den grundläggande och särskilda behörigheten till en utbildning. Annars plockas du bort oavsett hur bra ditt högskoleprov är.

Bestämmer universiteten antagningspoängen själva?

Nej, antagningspoängen beror helt och hållet på de sökandes betyg. Är det många som söker en viss utbildning brukar antagningspoängen bli höga. Det kan man till exempel se på läkarutbildningen.

Kulturvetenskap 180 hp, hade bara 11.63 i antagningen, är den enkel?

Antagningspoängen har ingenting med programmets svårighet att göra. Programmet kan vara krävande men ha få sökande eller många platser. Då blir poängen ofta låga.

Jag har inte betyg för Industriell ekonomi 300 hp, är det någon idé att söka?

Antagningspoängen förändras varje år eftersom antalet sökande och/eller antalet platser varierar från år till år. Man kan aldrig säkert veta hur antagningspoängen kommer att bli före en antagningsomgång. Om man är intresserad av en utbildning ska man söka så länge man är behörig. Dessutom kan man alltid göra ett högskoleprov för att på så vis öka sina chanser att komma in.

När får jag det nationella antagningsbeskedet?

För ansökan på våren kommer det nationella antagningsbeskedet i mitten av juli, och för höstansökan är det i mitten av december. Det kommer ett mail från antagningen som uppmanar dig att gå in på dina sidor på www.antagning.se och titta på ditt antagningsbesked. OBS! Glöm inte att svara på ditt antagningsbesked!

När och hur ska jag besvara antagningsbeskedet?

Det framgår alltid av antagningsbeskedet hur du kan svara och när det måste göras. Inför hösten brukar det vara i slutet på juli och inför våren strax före nyår.

Måste jag besvara antagningsbeskedet?

Om du vill kvarstå på din antagningsplats eller reservplats måste du tacka JA till platsen annars förlorar du din plats i urval 2. OBS! att du kan mista en plats du antogs till i urval 1 om du antas till ett högre prioriterat alternativ i urval 2. Ditt andra antagningsbesked får du i mitten av augusti resp januari.

Från och med sista veckan i augusti och januari sker upprop och ev reservupprop. Om du är antagen måste du gå på uppropet, annars förlorar du din plats. Om du är reserv ska du följa de anvisningar du får från respektive institution. Du ska inte gå på uppropet om du inte blivit kallad! Uppropsinformation hittar du på vår webbplats när det är aktuellt.

Vad händer om mitt svar inte kommer in i tid?

Du mister din plats.

Vad menas med villkorlig antagning?

Du måste visa senast vid kursstart att du uppfyller behörighetskraven, annars får du inte gå kursen.

Vad menas med reservplacering?

Du står i "kö" och kan erbjudas en plats som blir ledig.

Om jag inte blivit antagen, kan det finnas lediga platser på något annat?

Ja, det gör det ofta. Dessa går att hitta på www.antagning.se

Kan jag få anstånd med att börja studierna?

 

Grundregeln är att du börjar din utbildning den termin som antagningsbeskedet gäller. Men om det finns särskilda skäl kan du ansöka om att få anstånd och skjuta upp studiestarten.

Särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska eller andra speciella omständigheter som till exempel vård av barn. Om du arbetar och inte kan börja studierna därför att ledigheten enligt lagen om rätt till ledighet för utbildning har skjutits upp kan du också ansöka om anstånd.

 

Skälet ska ha uppkommit efter sista anmälningsdag och vara något du inte själv kunnat råda över. I samtliga fall ska skälet styrkas skriftligen. OBS! Du kan inte begära anstånd för en reservplats.

Läs mer om anstånd samt ladda ner blankett här »


Sidansvarig: antagning@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-06-18