Göm menyn

FAQ - Anmälan


Vilka utbildningar finns på Linköpings universitet?

Universitetet erbjuder över 100 utbildningsprogram på grund- och masternivå och över 600 fristående kurser. Läs mer om program, master- och andra påbyggnadsutbildningar eller kurser.

Jag vill veta mer om ett program/en kurs än vad som står i katalogen.

Titta på respektive program/kurs på vår webbplats. Där finns ofta en länk till fördjupad information och alltid kontaktpersoner som vet mer.

Vad är det för skillnad mellan att läsa program och kurser?

En yrkesexamen, t ex civilingenjörsexamen eller grundskollärarexamen, kan du bara få om du läser ett program. Studier på fristående kurs kan leda fram till en högskole-, kandidat-, magister- eller masterexamen.

Fördelen med att läsa ett program är att du vet vilka kurser du ska läsa de närmaste åren och är antagen till dessa. Inom många program finns valfrihet mellan inriktningar och kurser. Om du läser fristående kurser måste du söka inför varje termin. Fördelen är större valfrihet att välja kurser och kombinera ihop ämnen som du är intresserad av att läsa.

Hur anmäler jag mig till utbildningsprogram?

De flesta program har samordnad antagning via www.antagning.se. Där gör du din anmälan senast den 15 april för höstterminen och senast den 15 oktober för vårterminen. Du kan också beställa VHS anmälningskatalog med blankett på www.antagning.se om du föredrar att posta din anmälan.

Hur anmäler jag mig till fristående kurs?

Du anmäler dig lättast via www.antagning.se. Där gör du din anmälan senast den 15 april för höstterminen och senast den 15 oktober för vårterminen. Du kan också beställa blankett på www.antagning.se om du föredrar att posta din anmälan.

Var får jag tag på universitetets kataloger och anmälningsblankett?

Kataloger och vissa lokala blanketter kan du beställa här. Kataloger kan du också hämta på Centrala studerandeexpeditionerna i hus Zenit, Linköping och Kåkenhus, Norrköping. Anmälningsmaterial brukar även finnas på gymnasieskolor, arbetsförmedlingar, bibliotek mm. VHS anmälningskatalog kan du beställa på www.antagning.se. Själva anmälan gör du också bäst på www.antagning.se.

Kan man anmäla sig till kurs eller program på webben?

Ja. Du söker till både program och kurser i samma anmälan på www.antagning.se via ett internetbaserat anmälningssystem. Du kan där också följa din anmälan, kontrollera dina uppgifter och svara på antagningsbesked.

Sista ansökningsdatum är den 15 april för hösten och 15 oktober för våren.

Kan man beställa anmälningsmaterial till utlandet?

Ja, men beställ i god tid!

Hur lång tid tar det innan mitt beställda material kommer?

Aktuellt ansökningsmaterial brukar finnas färdigt cirka 6-8 veckor innan ansökningstiden går ut. Du kan beställa långt i förväg, men får då vänta på att materialet ska bli färdigt för utskick.

Om du beställer under högsäsong, d v s närmare än två månader före ansökningsdatum, får du räkna med mellan tre och sju arbetsdagar innan du får det i brevlådan, beroende på hur hög belastningen är just då.

Hur många kurser/poäng kan jag anmäla mig till?

Grundregeln är att du får stå kvar som antagen till högst 45 högskolepoäng, därutöver får du stå kvar som reserv till högst 165 högskolepoäng. Om du inte är antagen till någon utbildning kan du stå kvar som reserv till högst 210 högskolepoäng.

Om du tackat ja till mer än 210 högskolepoäng stryks alternativen nerifrån och upp enligt den prioritetsordning du gjort på anmälan, tills 210 hp uppnåtts.

Man kan söka upp till 20 anmälningsalternativ på www.antagning.se.

Är det svårt att komma in?

Möjligheten att antas varierar mellan utbildningar. Det beror helt enkelt på hur många som söker vid samma tillfälle och vilka meriter de sökande har. Därför varierar också antagningspoängen från år till år. Nyfiken på tidigare antagningspoäng? Läs mer »

Var hittar jag statistik om antal sökande, antagning mm från tidigare år?

Här hittar du de senaste årens statistik »

Hur räknar man ut sitt jämförelsetal/medelbetyg (bokstavsbetyg)?

Om du har ett slutbetyg från den nya gymnasieskolan/komvux med bokstavsbetyg så räknas ett siffervärde fram: Icke godkänt ges siffervärdet 0, godkänt=10, väl godkänd=15 och mycket väl godkänt=20. Observera att du måste vara godkänd i kurser motsvarande minst 90 procent av programmets poäng för att ha grundläggande behörighet.

Därefter räknar man fram ett betygsvärde för varje kurs genom att multiplicera kursens omfattning i gymnasiepoäng med siffervärdet för betyget. Anledningen är att kursernas längd också ska påverka jämförelsetalet.

Exempel: VG i Matematik A ger 15 x 110 = 1650 poäng. Gör på samma sätt med alla dina betyg och du får fram en summa av storleksordningen 20 000 - 40 000 poäng.

För att få fram jämförelsetalet ska summan av betygsvärdena divideras med poängsumman av de kurser som ingår i betyget. Det jämförelsetal du får fram ligger mellan 9,00 och 20,00.

Från och med antagningen till hösten 2010 räknas även meritpoäng. Läs mer om hur du räknar meritpoäng på www.antagning.se

Hur gör jag om jag har IG i något ämne?

Du ska räkna med det eftersom du ändå ska räkna med poängen i den kursen som du dividerar med, dvs detta sänker ditt jämförelsetal.

Jag har icke betygsatta poäng!

Om du har det inom ramen för det lokala tillägget ska du inte räkna med dessa poäng i den summa som du dividerar med. Det påverkar alltså inte ditt jämförelsetal.

Jag har reducerat program!

Det påverkar inte ditt jämförelsetal. Du måste dock fortfarande uppfylla kraven för grundläggande och särskild behörighet, se mer om behörighet här.

Jag har utökat program!

Ingen ska behöva riskera att jämförelsetalet sänks av att läsa fler kurser. De som har betyg från kurser utöver ett fullständigt program får med de nya reglerna rätt att välja vilken eller vilka kurser som ska ingå i slutbetyget. Betyg i kärnämnen och de ämnen som finns i ditt program kan inte räknas bort.

Måste jag räkna med idrottskurserna?

Om du har gått ut gymnasiet under 2010 så måste du räkna med betyget i Idrott och Hälsa. Har du gått ut gymnasiet innan 1 januari 2010 behöver du inte räkna med betyg i idrott och hälsa om det sänker ditt jämförelsetal. Om det däremot ingår i den sk särskilda behörigheten så ska de räknas med.

Jag behöver komplettera för att bli behörig!

Om du har fått ett icke godkänt betyg kan du pröva för ett högre betyg. Det samma gäller om du inte alls har läst ämnet så kan du behörighetskomplettera efter dina avslutade gymnasiestudier för att göra dig behörig. Tala med din SYO.

Hur räknar man ut sitt medelbetyg (sifferbetyg)?

Om du har ett avgångsbetyg från den gamla gymnasieskolan/komvux räknas ett medelvärde fram. Det gäller även dig som har sk blandbetyg dvs både bokstavsbetyg och sifferbetyg. Bokstavsbetygen räknas om till siffror: Godkänt= 3, väl godkänt= 4, mycket väl godkänt= 5.

Summera betygen för alla obligatoriska ämnen/kurser. Dividera med antal ämnen. Räkna med betyget i idrott om det höjer medelvärdet och/eller ingår i den särskilda behörigheten. Utökad studiekurs räknar du med om det höjer medelvärdet och/eller ingår i den särskilda behörigheten

Om du har fått ett nytt högre betyg i ett ämne som ingår i ditt betyg så ersätter det nya betyget det gamla. Det högsta medelvärde man kan få är 5,00. Detta medelvärde konverteras sedan till ett medelvärde enligt nya skalan, se omräkningstabell här.

Kan jag läsa upp mina betyg/konkurrenskomplettera?

Ja det är tillåtet. När du slutat gymnasieskolan och fått ett slutbetyg/avgångsbetyg så kan du höja betygen i kurser/ämnen som du redan har betyg i. Det nya högre betyget ersätter det gamla. Du kan också läsa nya kurser och få tillgodoräkna dig dem om ditt jämförelsetal höjs. Detta gäller ej lokala kurser. Observera att du som har betyg utfärdade 2010 och senare inte kan räkna med några tilläggskompletteringar.

När är sista anmälningsdag?

Det kan variera något, så kontrollera detta i god tid för den utbildning du tänker söka. Vanligtvis är det dock 15 april som är sista anmälningsdatum på våren, både för kurser och program med undervisningsspråk svenska. Motsvarande datum på hösten är 15 oktober. Sommarkurser ska dock sökas senast den 15 mars.

Vart ska jag skicka anmälan?

Du söker till både program och kurser i samma anmälan på www.antagning.se. Du kan där också följa din anmälan, kontrollera dina uppgifter och svara på antagningsbesked.

 Observera att det kan förekomma undantag, t ex om du gör en sen anmälan efter att andra antagningsbeskedet hunnit gå ut. Se mer om detta i frågan nedanför.

Vad händer om jag glömmer att skicka in min anmälan innan sista anmälningsdatum har passerat?

Du har fortfarande möjligenheten att anmäla dig till kurser och program efter att sista ansökningsdatum har passerat under förutsättning att utbildningen är öppen för sen anmälan. Detta gör du genom att göra en så kallad sen anmälan. Behöriga sökande rangordnas alltid efter det datum som anmälan inkommer.

Hur du ska göra din anmälan beror lite på hur långt antagningsprocessen kommit. Läs mer om vad som gäller just nu för sen anmälan genom att gå till sidan nedan.

Läs mer om hur du gör en sen anmälan

Får jag något kontrollbesked?

Kontrollbesked skickas ut vid olika tillfällen från www.antagning.se via mail. Du uppmanas att gå in på dina sidor på antagning.se och titta på ditt kontrollbesked.

Hur gör jag om jag före sista anmälningsdag vill ändra min anmälan ?

Om du anmält dig på webben kan du ändra din anmälan, annars kan du skicka in en ny. Den som du skickade in senast kommer att gälla.

Om jag skickat in flera anmälningsblanketter, vilken kommer att gälla?

Den som du skickade in senast, förutsatt att det var före sista ansökningsdatum.

Jag har glömt att skriva under min anmälningsblankett. Vad ska jag göra?

Om allting verkar normalt bedömer vi den som vanligt, annars kontaktar vi dig.

Vad händer när jag skickat in min anmälan?

När bedömningen av alla ansökningar som kommit in till www.antagning.se, eller på den nationella blanketten, är gjord sker ett första urval. Resultatet för din del får du per mail med uppmaning att du ska gå in och kontrollera ditt antagningsbesked. Du måste tacka ja för att behålla din plats som antagen respektive reserv. Beskedet kommer i mitten av juli om du har sökt till höstterminen, och i mitten av december om du har sökt till vårterminen. Läs mer »


Sidansvarig: antagning@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-06-18