Göm menyn

FAQ - Allmänt om att plugga på universitetet


Vad är högskolepoäng? Hur räknas utbildningens längd?

Högskolepoängen är ett sätt att mäta utbildningens längd och omfattning. 1,5 högskolepoäng motsvarar 1 veckas heltidsstudier. 30 poäng motsvarar 20 veckors studier som är en termin. En utbildning på 180 poäng innebär alltså 3 års heltidsstudier. Om du läser 15 poäng/termin innebär det halvfartsstudier eller 50 %. Kvartsfart eller tredjedelsfart används vanligen för fortbildningskurser.

När är det jullov/påsklov?

Man har inga lov när man studerar på universitet/högskola. Höstterminen pågår in i januari och sedan fortsätter vårterminen direkt. Men ofta är det fritt från föreläsningar exempelvis kring jul. De som läser på tekniska högskolan och har klarat tentorna vid det ordinarie tillfället är dessutom lediga i omtentamensperioden.

Jag vill byta studieort, hur går det till?

Om du börjat en utbildning på ett annat universitet eller högskola kan du i vissa fall byta studieort och fortsätta samma utbildning i Linköping, tidigast efter en termin. Byte beviljas i mån av plats och under förutsättning att din utbildning inte skiljer sig för mycket från den utbildning du vill in på. Kontakta den aktuella utbildningens studievägledare.

Hur registrerar man sig?

I början av varje termin är det registreringsperiod. Denna är obligatorisk oavsett om du väljer att betala kåravgift eller inte. Du registrerar i Studentportalen på de program/kurser du ska läsa. För att kunna göra det måste du skapa ett temporärt LiU-ID (studentkonto) först. Gå till www.liu.se/antagen och följ anvisningarna.

Du kan också registera dig via Internet och Studentportalen (under förutsättning att du har inloggningsuppgifter). Läs mer »

Varför registrerar man sig?

Enligt lag är universitet och högskolor skyldiga att ha ett register över alla studenter för att bevara uppgifter om sökande, genomgångna studier, betyg och examen (SFS 1993:1153). För dig som är student betyder registreringen främst att du har rätt att tentera och tillgodoräkna dig de poäng du tagit.

Varför har man registreringsperiod?

När du registrerar dig tar du din plats i anspråk och institutionen får pengar för att kunna genomföra utbildningen du tänker gå. Därför är det viktigt att alla registreringar görs tidigt vid termins- eller kursstart. För programstudenter, som väljer vilka kurser de vill läsa, blir kurserna inte registrerade förrän efter registreringsperioden då valperioden är slut. Om man då inte registrerat sig, blir man endast registrerad på programmet men inte på kurserna, vilket leder till att man inte kan tillgodoräkna sig sina poäng.

Vad kostar det att läsa på universitet?

Studier på högskolor och universitet i Sverige är avgiftsfritt för sökande med medborgarskap i ett EU/EES land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings och studieavgifter på www.antagning.se.  Övriga studierelaterade kostnader är litteratur och ev upptryck av kompendier.

Vilka krav gäller för en examen?

Information om examenskrav

Vilka huvudämnen kan jag läsa för att få en högskole-, kandidat- eller magisterexamen?

Huvudämnen vid Linköpings universitet


Sidansvarig: antagning@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-06-18