Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Tillgänglighet för insidan.liu.se, student.liu.se, old.liu.se, mm.

Linköpings universitet står bakom Linköpings universitets internwebb vilken består av insidan.liu.se, student.liu.se, old.liu.se, www.filfak,liu.se, www.lith.liu.se, www.ibl.liu.se, www.iei.liu.se, www.hmv.liu.se, www.isak.liu.se, www.isv.liu.se, www.tema.liu.se, www.cam.liu.se, fe.itn.liu.se, ncva.itn.liu.se, blog.liu.se samt sah.liu.se. Här redogör vi för hur Linköpings universitets internwebb uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Linköpings universitets internwebb består av flera olika domäner där samtliga delvis är förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Linköpings universitets internwebb som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via formuläret längst ned på denna sida.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och är mitt uppe i att arbeta fram ett nytt intranät som på sikt ska ersätta befintlig internwebb. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, vänligen meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Samtliga domäner som utgör Linköpings universitets internwebb publicerades innan 23 september 2018. Här följer ett urval av många kända tillgänglighetsproblem:

 • Vissa  bilder saknar alternativtexter (WCAG 2.4.4)
 • Rubrikstrukturer är felaktiga på vissa ställen
 • PDF-dokument saknar tillgänglighetsanpassning
 • Sidorna saknar möjlighet till skärmanpassning
 • TAB-navigering saknas för vissa funktioner (WCAG 2.4.3)
 • Samma länktitlar används för flera olika destinationer (WCAG 2.4.4)
 • Det saknas beskrivning för iFrame (WCAG 4.1.2)
 • På vissa ställen används HTML att formatera innehållet (WCAG 1.3.1).
 • Video och ljudinspelningar saknar textversioner (WCAG 1.2.1)
 • Vissa bilder saknar tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund (WCAG 1.4.3)

Enligt lagen är vi skyldiga att åtgärda tillgänglighetsproblemen på Linköpings universitets internwebb innan 23 september 2020. Större delen av problemen kommer dock inte att kunna lösas på så kort sikt, och därför åberopar vi undantag för oskäligt betungande anpassning.

Oskäligt betungande anpassning

Linköpings universitet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för Linköpings universitets internwebb. Vi åberopar undantaget på följande grunder:

 • De domäner som utgör Linköpings universitets internwebb består av en oöverskådlig mängd sidor (334 900 publicerade items i skrivande stund). Det är gamla sidor och dess plattform är föråldrad. Vissa delar har delvis förts över till en modern plattform och ett nytt intranät och vi arbetar med att säkerställa att det nya intranätet blir helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
 • Arbetet med det nya intranätet är så pass stort och tidskrävande att det inte kan bli klart och ersätta Linköpings universitets interwebb fullt ut innan den utsatta tidsgränsen 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning. Vi jobbar löpande med att granska och testa webbplatsen med intern kompetens.

Senaste bedömningen gjordes den 2023-02-06 och är godkänd av Webb- och mediaenheten.

 

 

Har du upptäckt tillgänglighetsbrister?

Kan du inte använda delar av vår webbplats? Meddela oss så ser vi till att du får den hjälp du har rätt till! Vi tar tacksamt emot synpunkter på brister som inte beskrivs på denna sida, eller om du anser att vi inte uppfyller lagkraven.

 

Ämne: *

Beskriv problemet: *

Namn: *

E-post: *

Om bekräftelse önskas ange e-postadress


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-02-06