Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Tillgänglighet för söksidorna search.liu.se och internal.search.liu.se

Linköpings universitet står bakom söksidorna search.liu.se och internal.search.liu.se. Här redogör vi för hur dessa domäner uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av söksidorna inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Linköpings universitets söksidor består av domänerna search.liu.se och internal.search.liu.se där bägge delvis är förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Linköpings universitets söksidor som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via formuläret längst ned på denna sida.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra sökfunktionernas tillgänglighet och är mitt uppe i att arbeta fram nya söksidor som på sikt ska ersätta de nuvarande. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, vänligen meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

De här webbplatserna är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Söksidorna search.liu.se och internal.search.liu publicerades innan 23 september 2018. Här följer ett urval av många kända tillgänglighetsproblem:

  • Sidhuvudet är inte åtkomligt via tab-navigering (WCAG 2.4.3)
  • Söksidorna saknar rubriker
  • Vissa länkar i tex i sidhuvud och paginering har för begränsade klickytor
  • Länkarna för att växla till nästa och förgående sidan på serach.liu.se saknar länktext (WCAG 2.4.4)
  • Sökrutornas saknar tydliga och klickbara fältetiketter (WCAG 3.3.2)
  • Sökfunktionen är inte tillgänglig i sidhuvudet på search.liu.se (WCAG 3.2.3)
  • Det saknas återkoppling när sökträffar filtreraras (Funkas krav SW70)
  • Sökknappen för att genomföra en sökning i sidhuvudet är otydlig (webbriktlinjer.se/34)
  • Sökresultaten går inte att sortera på datum och bokstavsordning (WCAG 1.3.3)
  •  

Enligt lagen är vi skyldiga att åtgärda tillgänglighetsproblemen på Linköpings universitets söksidor innan 23 september 2020. Större delen av problemen kommer dock inte att kunna lösas på så kort sikt, och därför åberopar vi undantag för oskäligt betungande anpassning.

Bristande förenlighet med lagkraven

Linköpings universitet ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 2023-12-31

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning. Vi jobbar löpande med att granska och testa webbplatsen med intern kompetens.

Senaste bedömningen gjordes den 2023-02-06 och är godkänd av Webb- och medialabbenheten.

 

 

 

Har du upptäckt tillgänglighetsbrister?

Kan du inte använda delar av vår webbplats? Meddela oss så ser vi till att du får den hjälp du har rätt till! Vi tar tacksamt emot synpunkter på brister som inte beskrivs på denna sida, eller om du anser att vi inte uppfyller lagkraven.

 

Ämne: *

Beskriv problemet: *

Namn: *

E-post: *

Om bekräftelse önskas ange e-postadress


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-02-06