Göm menyn

Session Industriell Symbios 28 januari

Tid: 10.30 - 11.45

Lokal: Folksamsalen

mats eklund
Moderator: Mats Eklund, Linköpings universitet

 

Sotenäs symbioscenter

Andreas
Andreas Sulau, Sotenäs Symbioscenter

Industriell symbios i Sotenäs har sin utgångspunkt i havets resurser och den marina livsmedelsindustrin. Genom att ta tillvara på biflöden som fiskrens och processvatten skapas en rad olika möjligheter samtidigt som vi skapar ett cirkulärt produktionsflöde och en utvecklingsplattform för nya hållbara näringar och forskning.

Symbiosmodellen ger en rad olika miljöfördelar:

  • Restprodukter tas tillvara lokalt
  • Närproducerad fiskråvara
  • Minskade utsläpp av närsalter i havet
  • Minskade CO2-utsläpp genom minskade transporter och bättre energiutnyttjande
  • Kommersialisering av forskning
  • Hållbar tillväxt för befintligt näringsliv
  • Nya kretsloppsbaserade affärsmodeller

 

WA3RM - Vi skapar industriell symbios

Thomas Parker
Thomas Parker, WA3RM

Teamet i WA3RM var tidigare Energy Division på European Spallation Source ESS, med uppdrag att göra anläggningen "Responsible, Renewable and Recyclable", alltså energieffektiv, använda enbart förnyelsebart och återvinna spillvärmen. Nyckeln var att använda biologiska processer för att nyttigggöra lågtemperarad spillvärme. Vi visade att det kunde vara en utmärkt affär, och söker nu som WA3RM AB möjligheter att förverkliga den. Vi för ihop spillvärme, kapital och odlare till god och hållbar affär.
 

 

Industriell Symbios – dagens affärsmodell för Helsingborgsregionen

PatrikHåkanEmma
Patrik Hermansson, Öresundskraft AB, Håkan Sturesson, Näringslivskontoret Helsingborg; Emma Gunnarsson, Kemira Kemi

Nationell oljekris var starten på ett idag 41 årigt affärssamarbete mellan Kemira Kemi och Öresundskraft av leverans av industriell restvärme till det lokala energisystemet.  Utgångspunkt var ”att vinna på att återvinna” vilket idag är en nyckelstrategi för utveckling inom hela EU, men då benämns det cirkulär ekonomi .  I Helsingborg finns idag flera resurs- och energisamarbeten som skapar hållbara och  konkurrenskraftiga företag och som stärker regionens attraktionskraft, t ex Vera Park, Industry Park of Sweden och Öresundskrafts energiystem med 96% återvunnen energi. Dagens affärsmodell för utveckling av Helsingborg är industriell symbios, detta är Symbios i Helsingborg.”

 


Sidansvarig: anders.carlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-12-29