Göm menyn

LiU Skolsamverkan - Internt

LiU Skolsamverkan är en universitetsövergripande samordnande plattform för skolsamverkan vid LiU, organisatoriskt knuten till Utbildningsvetenskap. Verksamheten har inrättats efter ett rektorsbeslut.

I LiU Skolsamverkans uppdrag ingår fyra prioriterade områden:

  • Intern samordning
  • Dialoger med och aktiviteter för särskilda målgrupper i skolvärlden
  • Vidareutbildning för lärare
  • Forskningskommunikation

För verksamheten finns en föreståndare, samt kommunikatörs-och administratörsresurser. Dessutom finns en redaktör för den nätbaserade tidskriften Venue.

Till verksamheten har knutits ett LiU-internt skolsamverkansforum och råd med både interna och externa deltagare. Verksamheten startade i och med att föreståndaren tillträdde i juli 2015.

LiU Skolsamverkan är fortfarande i en uppbyggnadsfas och verksamhetens utformning diskuteras i forum och råd. Vill ni ha besök vid er avdelning eller institution går det bra att kontakta föreståndaren.

Aktuellt

Nya sidor för LIU Skolsamverkan

En ny portal för skolsamverkan på webben är under utveckling. En första version lanserades i samband med att nya webben lanserades, men fortsatt utvecklingsarbete pågår. Vill du att något du gör ska uppmärksammas på den externa webben? Skicka mejl till skolsamverkan@liu.se. I nuläget hittas extern information om skolsamverkan bland annat via denna sida: https://liu.se/samverkan/skolsamverkan.

Dokumentation

 

 

E-postlista

Vill du stå med på LiU skolsamverkans epostlista och få information om kommande skolsamverkansaktiviteter? Skicka mejl till skolsamverkan@liu.se.

 

Kontakt

Therese Örnberg Berglund
Föreståndare för LiU Skolsamverkan
013-28 18 70
therese.ornberg.berglund@liu.se

Maria Simonsson
Redaktör för Venue
011-36 30 62
maria.simonsson@liu.se


Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jun 12 14:22:07 CEST 2017