Göm menyn

LiU Skolsamverkan

LiU Skolsamverkan är en universitetsövergripande samordnande plattform för skolsamverkan vid LiU, organisatoriskt knuten till Utbildningsvetenskap. Verksamheten har inrättats efter ett rektorsbeslut.

I LiU Skolsamverkans uppdrag ingår fyra prioriterade områden:

  • Intern samordning
  • Dialoger med och aktiviteter för särskilda målgrupper i skolvärlden
  • Vidareutbildning för lärare
  • Forskningssamverkan och forskningskommunikation

För verksamheten finns en föreståndare, samt kommunikatörs-och administratörsresurser. Dessutom finns en redaktör för den nätbaserade tidskriften Venue.

Till verksamheten har knutits ett LiU-internt universitetsövergripande skolsamverkansforum och ett skolsamverkansråd med både interna och externa deltagare. Dessutom finns det en skolsamverkansgrupp inom Utbildningsvetenskap. Verksamheten startade i och med att föreståndaren tillträdde i juli 2015. Vill ni ha besök vid er avdelning eller institution går det bra att kontakta föreståndaren.

Aktuellt

Nya sidor för LIU Skolsamverkan

En ny portal för skolsamverkan på webben är under utveckling. En första version lanserades i samband med att nya webben lanserades, men fortsatt utvecklingsarbete pågår. Portalen, som samlar information om skolsamverkan för externa besökare finns på https://liu.se/samverkan/skolsamverkanVill du att något du gör ska uppmärksammas på den externa webben? Skicka mejl till skolsamverkan@liu.se

Dokumentation

 

 

E-postlista

Vill du stå med på LiU skolsamverkans epostlista och få information om kommande skolsamverkansaktiviteter? Skicka mejl till skolsamverkan@liu.se.

 

Kontakt

Therese Örnberg Berglund
Föreståndare för LiU Skolsamverkan
013-28 18 70
therese.ornberg.berglund@liu.se

Håkan Löfgren
Redaktör för Venue
011-36 20 51
hakan.lofgren@liu.se


Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Mar 27 14:02:24 CEST 2018