Göm menyn

LiU - en samarbetspartner för hela samhället

LiU har en lång tradition av att samarbeta med kommuner och andra organisationer, både på hemmaplan och längre bort. Bredden i vår utbildning och forskning är stor och flera av våra utbildningar har utvecklats i samarbete med kommuner och näringsliv.

Regionala LiU-kontakter


Vid LiUs regionala kontaktkontor finns personal som arbetar som brobyggare och kunskapsmäklare mellan LiU och omvärlden. Kontakta oss gärna, om du vill ha kontakt med universitetet.


Lyskraft - Samverkansavtal mellan LiU och Norrköpings kommun


Sedan flera år finns ett väl utvecklat samarbete mellan LiU och Norrköpings kommun. Fokus på samarbetet handlar om att utveckla de kommunala verksamheterna tillsammans med studenter och forskare.


Centrum för kommunstrategiska studier


Vid Centrum för kommunstrategiska studier finns ett mångårigt samarbete mellan LiU och 13 östgötakommuner kring forsknings- och utvecklingsfrågor. Målet för Centrum för kommunstrategiska studier är att stärka den kommunalpolitiskt relevanta kunskapsbildningen till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.


Samverkansavtal mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet och Linköpings universitet


Sedan 2004 finns ett samarbete mellan parterna som främst har inriktats mot att utveckla lärande på arbetsplatsen, hälsofrämjande arbetsmiljöer och mångfald i arbetslivet.


Skolsamverkan


Linköpings universitet erbjuder många aktiviteter som riktar sig till skolan. Några exempel är tips för teknikundervisning från förskolan till gymnasiet, aktiviteteter för högstadie- eller gymnasieklasser, studentbesök till din skola, studiebesök vid LiU, kompetensutveckling för lärare genom kurser och konferenser.


Har du frågor?

 

Kontakta gärna Maria Swartz,
LiU Holding

Tel: 013 - 288993 
E-post: maria.swartz@liu.se

 


Sidansvarig: bjorn.stafstedt@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-11-10