Göm menyn

Samarbete med LiU - Ett givande initiativ

Genom särskilda samarbetsavtal som handlar om forskning och utveckling driver vi många intressanta projekt som är till nytta för alla inblandade parter.

Här deltar såväl forskare som studenter tillsammans med kommunala företrädare och arbetar för att utveckla de kommunala verksamheterna, både på politiker- och tjänstemannanivå.

Samarbetet har till och med lett till att vi anställt så kallade kommundoktorander, som forskat fram ny kunskap till nytta för både LiU och kommunen. LiU kan även vara en resurs och partner i det kommunala näringslivsarbetet, genom att bidra med kunskapsöverföring till det lokala näringslivet och förmedla kontakter mellan företag och universitetets studenter och forskare.

Tillgången på nyutexaminerade studenter är naturligtvis en annan intressant aspekt i sammanhanget och flera kommuner deltar på arbetsmarknadsdagar av olika slag.

Har du frågor?

 

Kontakta gärna Maria Swartz,
LiU Holding

Tel: 013 - 288993 
E-post: maria.swartz@liu.se

 


Sidansvarig: bjorn.stafstedt@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-11-10