Göm menyn

Ramavtal för samarbete och samverkan om forskning och utveckling (FoU)

 

Lyskraft - ett avtal för samverkan mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet.
Det nu aktuella avtalet gäller 2014-2016.

 

Det nu aktuella avtalet beskriver en fortsatt inriktning av och målsättning för utvecklingen av en fördjupad samverkan och samarbete mellan LiU och Norrköpings kommun med utgångspunkt i innehållet i tre tidigare avtal.
Avtalet omfattar samverkan och samarbete inom områden som kommunen har ansvar för eller på annat sätt är engagerad i, samt kommunens egen politiska och förvaltningsmässiga verksamhet (administrativa och tekniska). Ett antal samhälleliga utmaningar har också definierats, som kräver gemensamt aktivt engagemang.
Avtalet gäller LiU i sin helhet, d v s samtliga fakulteter, den tekniska, filosofiska och medicinska samt området för utbildningsvetenskap och omfattar verksamheter i såväl Norrköping som Linköping.
Syftet med avtalet är att skapa goda förutsättningar för kunskapsutveckling och kunskapsuppbyggnad som kan nyttiggöras i såväl den kommunala verksamheten som i forskning och utbildning vid LiU och därmed bidra till att Norrköping utvecklas som livsmiljö och som miljö för forskning och utbildning.


Samverkan skall enligt detta avtal:

  • Leda till ökade kontakter mellan forskare, lärare och studenter vid LiU och Norrköpings kommuns medarbetare och förtroendevalda.
  • Bidra till utvecklingen av Norrköpings kommuns verksamhet genom att stärka anknytningen till forskningen och utnyttjandet av forskningsbaserad kunskap.
  • Bidra till en förstärkning av kompetensen hos medarbetare vid Norrköpings kommun och LiU
  • Bidra till ökad kvalitet i utbildning och forskning vid LiU genom att öka studenters och lärares tillgång till den kommunala verksamheten.

Vid sidan av denna överenskommelse finns även andra avtal som reglerar olika samarbeten mellan Norrköpings kommun och LiU, bl a rörande CKS, HELIX och REMESO.

Relaterade länkar

Norrköpings kommun


Norrköpings kommun
 


 


Sidansvarig: bjorn.stafstedt@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-11-02