Göm menyn

Kommunal & LiU

Kommunal och LiU förlänger samarbetsavtalet!
Svenska Kommunalarbetarförbundet (Kommunal) och Linköpings universitet (LiU) träffade i augusti 2004 ett samarbetsavtal.
Samarbetet har främst inriktats mot att utveckla lärande på arbetsplatsen, hälsofrämjande arbetsmiljöer och mångfald i arbetslivet.

Det framgångsrika samarbetsavtalet förlängs i ytterligare tre år (2008-2010) och utvidgas till områdena handikappvetenskap samt vård- och omsorg. Fler arbetsgivare kommer att medverka och forskningsprojektet startas.

Läs mer om avtalet

Aktuellt

Juni 2009
John-Olof Jonsson från Linköpings universitet, som varit projektledare för samarbetsavtalet går i pension.

December 2008

Kommunal i Östergötland arrangerade ett välbesökt uppsatsseminarium i Linköping där följande uppsatser presenterades och diskuterades:

"Vi glömde bort att det var individuell lön vi satt och jobbade med", En kvalitativ studie om införandet av individuell lönesättning.

"Jag den rehabiliterade", En kvalitativ studie om individens upplevelse av rehabiliteringsprocessen.

"Sjukskrivning tur och retur", En studie kring en grupp barnskötares långtidssjukskrivning och återgång till arbete.

"Börja om på nytt igen", Medarbetares upplevelser av chefsbyten i en kommunal verksamhet.

April 2008
Uppsatsseminarium måndagen den 28 april
Renhållningsarbetare/"sopgubbar" och undersköterskan i sjukvården, vad förenar?

Läs mer om uppsatsseminariet

December 2007
Beslut har fattats om att förlänga det framgångrika samarbetsavtalet i ytterligare tre år och också utvidga det till områdena handikappvetenskap samt vård- och omsorg. Fler arbetsgivare kommer att medverka och forskningsprojekt startas.

Nytt samarbetsavtal 2008-2010

Verksamhetsberättelse 2004-2007

December 2007
Valideringsprojektet Validus lämnade slutrapport för fas 2.

Slutrapport fas II VALIDUS (pdf)

Maj 2007
Valideringsprojektet Validus lämnade slutrapport för fas 1 i projektet. Det syftar till att få till stånd en fungerande modell för validering av fackligt förtroendevaldas kunskaper inhämtade genom arbetsplatslärande. I fas 2 skall nu modellen testas och utvärderas. Rapporten, som författats av adjunkt Fredrik Sandberg, Lunds universitet och utredare Linda Schultz, Linköpings universitet är resultatat av ett samverkansprojekt mellan Lunds och Linköpings universitet, Kommunal, ST och Valideringsdelegationen och har finansierats av Valideringsdelegationen.

Slutrapport fas 1 VALIDUS (pdf)

Maj 2007
Workshoppen om kompetensutveckling i januari följdes upp den 7 maj med ett projektseminarium i vilket några projektideér diskuterades. En arbetsgrupp bildades med uppgiften att skriva en ansökan till Europeiska socialfonden om medel för ett utvecklingsprojekt inriktat på undersköterskors och vårdbiträdens kompetensutveckling.

Mars 2007
Kommunal håller den årliga träffen med sitt högskolenätverk i Linköping den 21-22 mars och förlägger en del av programmet på Linköpings universitet.

Januari 2007
Den 31 januari genomförs en workshop i Linköping på temat Arbetsplatslärande som motor för verksamhetsutveckling. Arrangörer är Kommunal, Linköpings universitet, Sveriges Kommuner och Landsting samt Vårdföretagarna.

Läs om workshopen

Dokumentation från workshopen (pdf)

Relaterade länkar

Logga: Kommunal
 

Medverkande enheter på LiU:

Institutionen för beteendevetenskap

Centrum för kommunstrategiska studier

Avdelningen för externa relationer

Institutionen för hälsa och samhälle


Kommunal medverkar i forskningsprojektet Helix vid Linköpings universitet.

Helix


Sidansvarig: bjorn.stafstedt@liu.se
Senast uppdaterad: 2009-08-05