Göm menyn

Uppsatsseminarium 28 april

Renhållningsarbetare/"sopgubbar" och undersköterskan i sjukvården, vad förenar?

Välkommen på uppsatsseminarium måndagen den 28 april
klockan 09.00-12.00 på Hertig Karlsgatan 4, Linköping

Vårens uppsatsseminarium innehåller två uppsatser på D-nivå.

"Skönt att dra iväg och köra sopor" en studie av kommunala renhållningsarbetares inställning till arbet och
"Undersköterskor i sjukvården en bred kompetens och en viktig funktion" om undersköterskors professionella kompetens.

Seminariet börjar med att författarna till uppsatserna gör en kort genomgång av respektive uppsats på ca 15 minuter.

Där efter får de som är speciellt intresserade av en uppsats möjlighet att, i mindre grupper, diskutera innehåll, resultat och slutsatser med författarna.

Förmiddagen avslutas med att vi träffas i storgrupp, för att delge varandra erfarenheter och föra en diskusssion om hur vi kan gå vidare. Både vad det gäller vårt interna arbete och diskussioner med arbetgivarna.

Kaffe och smörgås serveras vid lämplig tidpunkt

För att få ut så mycket som möjligt av seminariet rekomenderas att framför allt läsa den uppsats man är mest intressserad av.
Inom några dagar kommer dessa nya uppsatser att finnas på www.liu.se, flik näringsliv & samhälle, finns i övre fältet. Väl där se till höger, där finns grönt fält; Kommunal & LiU. Där är nu inne på sidan vi har gemensamt Kommunal och universitetet i Linköping. Till vänster hittar du publikationer, klicka där och leta rätt på någon av de nämnda uppsatserna. Där finns även alla andra uppsatser inom samarbetet mellan Kommunal och LiU.
För de som vill har jag ett antal tryckta exemplar som jag skickar efter förfrågan. Eventuellt kvarvarande exemplar delas ut, till intresserade, vid seminariet.

Anmälan görs till Britt-Marie Johansson 013 - 24 29 07 eller på brittis.johansson@kommunal.se senast 23/4

För förtroendevalda i Östergötland förutsätter vi ledighet med lön för fackligt uppdrag. I annat fall står avdelningen för förlorad arbetsförtjänst.
Närvarande från andra avdelningar står för sina egna kostnader.

Frågor och funderingar besvaras av Tommy Larsson 0702 - 16 37 14 eller tommy.larsson@kommunal.se

VÄLKOMNA

Högskolegruppen gm
Tommy Larsson


Sidansvarig: bjorn.stafstedt@liu.se
Senast uppdaterad: 2009-06-03