Göm menyn

Forskaren Rozalyn Simon vid ett mikroskop

Stöd forskning och utbildning vid Linköpings universitet

Vill du bidra till att utvecklingen går framåt? Nya bättre mediciner, en hållbar värld, tekniska landvinningar. Vad brinner du för?

Genom att stödja forskning och utbildning vid Linköpings universitet blir du en del av den drivkraft som för utvecklingen framåt. Alla gåvor, stora som små, är lika välkomna. Tillsammans bidrar vi till att nya upptäckter kan göras.

Om du ger ett bidrag till någon av dessa stiftelser går pengarna till forskning och utbildning vid Linköpings universitet.

Tack för ditt bidrag!

 

Medicinsk forskning

Stöd till forskning för att finna nya diagnos- och behandlingsmetoder samt läkemedel mot sjukdomar som cancer, diabetes och hjärtsjukdomar eller för att få svar på varför dessa sjukdomar uppstår.

Hjärta vid böckerStiftelsen för njurmedicinsk forskning, har till ändamål att främja kliniskt betydelsefull njurmedicinsk forskning. Org. nummer 802425-0691, bankgiro 5821-4131

Stiftelsen för Parkinsonforskning, har till ändamål att stärka forskningen kring Parkinsons sjukdom. Org. nummer 802425-7522, bankgiro 261-6936

Stiftelsen för forskning inom psoriasis och eksem, har till ändamål att främja kliniskt betydelsefull forskning om psoriasis och andra inflammatoriska hudsjukdomar. Org. nummer 802425-8256

Östgötaregionens Cancerfond, med uppgift att stödja cancerforskningen vid LiU. Org. nummer 822003-4717, bankgiro 743-8757

Stiftelsen Barndiabetesfonden, (länk till stiftelsens webbplats) med uppgift att finansiera forskning om barndiabetes. Av stiftelsens utdelning brukar ca 40–50 procent gå till forskning vid LiU. Org. nummer 822001-9072, bankgiro: 900-0597

Stiftelsen Hjärtfonden vid Linköpings universitet, stödjer kardiologisk forskning. Org. nummer 822003-4691, bankgiro 743-8740

 

 

Folkhälsa

Bidra till att hjälpa människor till ett friskare liv genom att stödja forskning kring folksjukdomarna som drabbar många av oss.

Sjuksköterska och patientStiftelsen Hälsofonden, (länk till Landstinget i Östergötland) den regionala forskningsfonden för medicin och vårdvetenskap. Ändamålet är att bidra till medicinsk forskning, allt från teoretisk grundforskning till patientnära klinisk forskning i syfte att bidra till en förbättrad hälsa för alla. Org.nummer 822003-1689, bankgiro 518-7539

Lions forskningsfond mot folksjukdomar (länk till Lions forskningsfond), vars huvudsakliga ändamål är att främja yngre forskares medicinska forskning inom folksjukdomar genom stipendier och forskningsanslag. Org.nummer 822002-5780, bankgiro 900-2361, postgiro 90 02 36-1

 

Möbelkultur

Studenter vid MalmstensByggmästare John Mattsons minnesstiftelse, finansierar en professur, ett vetenskapligt bibliotek och stipendier inom möbelkultur vid Carl Malmsten, Campus Lidingö. Org. nr 802426-3009, bankgiro 437-0391.

 

 

Linköpings universitet

Vill du stödja studenter på deras väg mot examen? Eller bidra till att anställda och studenter som gjort något värdefullt för Linköpings universitets utveckling får uppskattning för sin insats?

Studenter

Rut Wallensten Jaegers stiftelse, med uppgift att främja internationellt utbyte för studenter och lärare vid filosofiska fakulteten på LiU. Org. nummer 822003-4741, bankgiro 743-8815

AF fonden, uppmärksammar, via stipendier, studenter och anställda vid LiU för deras betydelsefulla insatser för LiU:s utveckling. Org.nummer 822003-8478, bankgiro 5556-7226

Stiftelsen Folkskoleseminariets minnesfond, ger stipendier till studerande vid LiU:s lärarutbildningar åk 1-9. Org. nummer 822003-4766, bankgiro 743-8815

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill ha hjälp med hur du kan stödja forskning i ett område som är viktigt för dig.

Kristina Lyngenberg
Samverkansutvecklare
011-363425
kristina.lyngenberg@liu.se

Maria Swartz
Samverkansutvecklare
013-288993
maria.swartz@liu.se

 

Teknisk forskning

Stiftelser förvaltade av Linköpings universitet

StudenterStudent - sök stipendier

ForskarenForskare - sök medel


Sidansvarig: kristina.lyngenberg@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Mar 22 09:07:40 CET 2018