Göm menyn

Framgångsrika samarbeten

Framgångsrika samarbeten

Några exempel på samarbeten mellan LiU och olika partners – företag, stiftelser och privatpersoner.

 

Kamera bidrar till säker Alzheimerdiagnos

En privatperson har donerat pengar till en mikroskopikamera. Universitetets proteinforskare använder den för att kartlägga sjukdomsförloppet hos personer med Alzheimers sjukdom.

 

För visualisering i världsklass

Visualisering är ett av LiU:s starkaste profilområden och flera företag bidrar till forskningen med utrustning och kompetens. Världens första virtuella obduktionsbord är ett av forskningsresultaten.

 

Bättre behandling för njursjuka

LiU har rekryterat sin första professor i njurmedicin tack vare en privat donation.


Förste professorn i möbelkultur

I maj 2010 blev Johan Knutsson den förste innehavaren av byggmästare John Mattsons donationsprofessur i möbelkultur vid Linköpings universitet och Nordiska museet.


Högtryck för tryckt elektronik

Med hjälp av en särskild elektronisk tryckpasta kan komponenter som teckenfönster och enkla transistorer tryckas direkt på papper i en vanlig tryckpress. Magnus Berggren innehar Önnesjöprofessuren i papperselektronik.


Målet är billigare byggen

Byggbranschen ska bli mer effektiv med bättre logistik, planering och styrning. Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning finansierar en professur i bygglogistik som Martin Rudberg innehar.


Krafttag för bättre mattekunskaper

Svenska ungdomars matematikkunskaper blir allt sämre. Nu gör Linköpings och Norrköpings kommuner en gemensam satsning på forskning för att utveckla matteundervisningen.


Truckar ska bli mer attraktiva

Forskning om framtidens produktutveckling ska ge Toyota Material Handling Europe ökad konkurrenskraft och göra deras truckar mer attraktiva på världsmarknaden.

 

Nya sätt att spara på energin

LiU undersöker hur Stångåstaden kan nå sina energisparmål genom att använda befintliga system mer effektivt.


Mot 100 procent förnybara resurser

Företaget Tekniska verken har ett brett samarbete med LiU inom forskningsområdet industriell ekologi, som handlar om hur avfallet från ett företag kan bli råvara för ett annat.

Läs om fler framgångsrika samarbeten i kampanjskriften

 


Sidansvarig: kristina.lyngenberg@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Dec 18 11:42:08 CET 2013