Göm menyn

Forskning & Framtid

Forskning och framtid   

Forskning & Framtid är ett gemensamt initiativ mellan Linköpings universitet, Norrköpings kommun och näringslivet som startade 2004.

De drygt 80 miljoner kronor som satsats i Forskning & Framtid har stärkt de utvalda forskningsområdena logistik, medieteknik, organisk elektronik, klimatpolitik, kulturindustri och regional utveckling samt framtidens äldreboende. Framgångsrik forskning leder till ny kunskap och ett ökat flöde av idéer mellan universitet och näringsliv. Resultaten kan även omsättas i innovationer, avknoppningsföretag och fler jobb.

Kontakt

Kristina Lyngenberg
Samverkansutvecklare
011-363425
kristina.lyngenberg@liu.se

Maria Swartz
Samverkansutvecklare
013-288993
maria.swartz@liu.se
 

 

Mer om Forskning & Framtid


Sidansvarig: kristina.lyngenberg@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 25 13:21:14 CET 2015