Göm menyn

Expanding Excellence – en nationell fundraisingkampanj

Expanding Excellence

Företag, stiftelser och privatpersoner har bidragit generöst till forskningen vid LiU genom den nationella fundraisingkampanjen Expanding Excellence.

Kampanjen drog totalt in 272 miljoner kronor och avslutades i december 2010. Fundraisingarbetet vid LiU fortsätter och de samarbeten som etablerades under kampanjtiden lever vidare.
 

Bo DankisFör Sverige och svensk industri finns det ingenting som är viktigare än att vi har grundutbildning och forskning i världsklass. Det är ett måste för att vi ska fortsätta vara konkurrenskraftiga på våra exportmarknader. Därför är det fantastiskt att vi har rott fundraisingkampanjen i land och överträffat målet på 250 miljoner. Nu fortsätter arbetet med att få in nytt kapital till forskning och utbildning.”

Bo Dankis, styrelseordförande Exportrådet och ordförande i kampanjkommittén för Expanding ExcellenceRoger EkströmVi gläder oss åt att LiU:s fundraisingkampanj har varit framgångsrik. Det är viktigt för oss att universitetet fortsätter att utvecklas – det är en av motorerna som får Norrköping och Linköping att växa. Vi vill att det ska finnas akademisk utbildning och forskning av hög kvalitet på de orter där vi verkar.”

Roger Ekström, vice vd och regionchef för Fastighets AB L E Lundberg


 

Vad används pengarna till?

 

 

 

Kampanjkommittén

Kampanjkommittén för Expanding Excellence

 

Projekten

Följande projekt ingick i kampanjen Expanding Excellence - för människan, samhället och miljön:

Barndiabetes

Den kommunicerande hjärnan

Förebyggande diagnostik

Ekonomisk och industriell utveckling

Strategiska material

Flyg - teknik, system och management

Forskning & Framtid

Industriell ekologi

Framtidens energi

 

Kontakt

Kristina Lyngenberg
Samverkansutvecklare
011-363425
kristina.lyngenberg@liu.se

Maria Swartz
Samverkansutvecklare
013-288993
maria.swartz@liu.se
 


Sidansvarig: kristina.lyngenberg@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Apr 18 08:15:50 CEST 2018