Göm menyn

Satsa på forskning

Projekten i Expanding Excellence

Linköpings universitet har forskning i världsklass inom flera områden. Med hjälp av goda samarbeten kan vi vässa den ännu mer.

Forskningen vid Linköpings universitet präglas av ett ämnesövergripande och tvärvetenskapligt perspektiv, men här finns också spetsforskning. Världsledande forskare är verksamma vid våra tolv excellenscentrum som får stöd av de stora forskningsfinansiärerna. I vår strävan att bedriva forskning av högsta kvalitet samarbetar vi även med företag, stiftelser och privatpersoner som bidrar generöst inom olika områden – för människan, samhället och miljön.

Nya perspektiv på människokroppen förebygger sjukdomar och räddar liv. Medicinska bilder är i dag mycket mer än bara röntgen och LiU befinner sig i den internationella fronten när det gäller förebyggande diagnostik. Vid Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) studerar forskarna människokroppen i detaljerade tredimensionella bilder och rörliga sekvenser. Här utvecklades bland annat världens första virtuella obduktionsbord som nu blivit en framgångsrik exportprodukt på den globala marknaden.

Framtidens material har helt nya, fantasieggande egenskaper och enorm potential för att skapa nytta inom vitt skilda områden i samhället. De kan bygga världens starkaste ytskikt, hjälpa till att bekämpa cancer och ersätta giftig båtbottenfärg. Forskningen kring den nya materialtekniken ryms inom området nanovetenskap, där Linköpings universitet har några av Europas främsta forskargrupper. Hos oss finns också ett av världens vassaste elektronmikroskop som invigdes 2011.

Att vända miljöproblem till affärsmöjligheter är kärnan inom forskningsområdet industriell ekologi. LiU utgör centrum i en region med stor samlad kunskap om hur ett modernt samhälle kan fortsätta att utvecklas i samklang med miljön. Till exempel etablerades 2012 ett nytt biogascentrum som täcker hela bredden från mikrobiologi och teknik till samhällsvetenskap. Satsningen ska bidra till att hitta alternativa lösningar som minskar koldioxidutsläppen och påverkan på klimatet.

Ovanstående är bara några exempel på områden där fruktbara forskningssamarbeten kan skapa nytta för alla parter och leda till såväl bättre livskvalitet och hälsa för den enskilda individen som en mer hållbar utveckling för samhället i stort.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Mer om forskningen vid LiU

Kontakt

Kristina Lyngenberg
Samverkansutvecklare
011-363425
kristina.lyngenberg@liu.se

Maria Swartz
Samverkansutvecklare
013-288993
maria.swartz@liu.se
 


Sidansvarig: kristina.lyngenberg@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Apr 18 07:54:00 CEST 2018