Göm menyn

Fort- och vidareutbildning

Kontinuerlig utbildning och det livslånga lärandet är idag två viktiga delar inom arbetslivet - för såväl personal som arbetsgivare.

På Linköpings universitet kan vi erbjuda olika former av kompetensutveckling och utbildning; allt från det reguljära kursutbudet till kurser anpassade efter specifika behov.

Via länkarna på denna sida kan du navigera dig fram till mer information.

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning sker i regel på uppdrag av företag och enligt kundens specifikationer. Den här typen av kurs kan ge akademiska poäng men är inte öppen för andra sökande.
Vill du få mer information om uppdragskurser eller diskutera beställning av uppdragskurs, kontakta studierektorn eller prefekten vid den institution som ansvarar för utbildning inom det område som kan vara av intresse.

Bild: elevassistenutbildning

Bilden: skräddarsydd utbildning för elevassistenter


 

Fristående kurser

Fristående kurser ingår i universitetets utbud av kurser och behörighet framgår av kursplanen. Dessa kurser är poänggivande och normalt utan kostnad.

Utbildning

Under länken utbildning nedan finner du Linköpings universitets utbud av utbildningsprogram som spänner över alla ämnesområden.


Sidansvarig: bjorn.stafstedt@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Dec 06 13:31:51 CET 2010