Göm menyn

LiU ger ditt företag nya möjligheter

För att medverka till utveckling och förnyelse av regionen vill Linköpings universitet gärna samarbeta med näringslivet och offentliga sektorn. LiU välkomnar ditt företag som partner i student-, forsknings- och utvecklingssamarbeten.

Att ny kunskap sprids i samhället i form av nya produkter och tjänster har hög prioritet i dagens Sverige. Kommersialisering av teknologi och kunskap som utvecklas i universitetets forskning kan bli nya produkter i ditt företag. LiU besitter stor kompetens och expertis inom ett stort antal områden. Med rätt kopplingar kan duktiga studenter såväl som erfarna forskare lyfta ditt företag och dess produkter och tjänster till en ny nivå. LiU kan erbjuda ditt företag tjänster under strikt sekretess.
                                                                          

LiUs erbjudande till ditt företag:

Studentsamverkan

Har du förslag på uppdrag som kan genomföras inom ramen för en utbildning, eller har ert företag idéer som blivit liggande därför att de inte är ”core business”? eller kanske behöver ert företag hjälp med er affärsplan. LiU erbjuder flera olika vägar till givande studentsamarbete.

Arbetsmarknadsdagar

Studenterna på LiU är mycket intresserade av olika former av praktik, studentprojekt eller examensarbeten i regionens företag. Flera gånger per år arrangeras Arbetsmarknadsdagar på universitetet, där ditt företag kan komma i kontakt med studenter vid olika utbildningar.

Studentsamarbete

Uppdragsutbildningar

LiU kan arrangera utbildningar inom en mängd olika områden, skräddarsydda för just ditt företags behov. Det kan handla om allt från korta 1-2 dagars kurser till fleråriga program.

Forsknings- och utvecklingssamarbete

Många företag har ett aktivt och framgångsrikt FoU-samarbete med forskargrupper på LiU. Det kan bestå i allt från samarbete mellan enskilda forskare och ett företag, till stora samfinansierade laboratorier. Med stor sannolikhet finns på LiU kompetens som kan medverka till att förbättra ditt företags position på marknaden. Det kan exempelvis handla om produktutveckling, logistik, management, miljöplanering, ledarutveckling, HR, IT, etc.

För mer information, kontakta LiU:s regionala samordnare eller LiU Fundraising

Affärsutveckling av kunskapsföretag

Centrum för Innovation och Entreprenörskap erbjuder program som syftar till att stimulera ett framgångrikt skapande, utveckling och tillväxt av teknik- och kunskapsintensiva företag. Detta sker i form av utvecklingsprogram och managementgrupper.

Nätverk och seminarier

Inom Linköpings universitets fakulteter och forskningsområden finns ett antal nätverk och mötesplatser i syfte att skapa nya kontakter mellan forskning, företag och samhälle. Samtidigt arrangeras dagligen öppna seminarier som kan vara mycket intressanta för olika typer av företag. Seminarier ger även möjligheter till nätverkande och nya forskarkontakter.

LEAD Företagsinkubator

LEAD stödjer utveckling av unika och innovativa idéer som kan ligga till grund för nya företag med hög tillväxtpotential inom vetenskap, mikroelektronik, visualisering och digital imaging

 

Forskningscentrum för ekonomisk och industriell utvecklingREGIONALA LIU kontakter

 

Göran Tevell
013-281822
goran.tevell@liu.se


Pär Westrin
013-288939
par.westrin@liu.se


Susanne Pettersson
013-282448
susanne.pettersson@liu.se

 

Relaterade länkarSidansvarig: bjorn.stafstedt@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-02-10