Göm menyn
Välj tjänst:

Genom forskningsresultat och kunskap kommer nya möjligheter till att påverka på många olika sätt. LiU erbjuder dig som anställd, forskare och doktorand många tjänster för att stödja dig att ta nya vägar genom att finna eller utveckla empiri för din forskning, näringslivskontakter, innovationer och företagande.

Alla våra tjänster är kostnadsfria och vi jobbar förstås under strikt sekretess. Hör av dig!


Första bollplank

Har du en väldigt tidig idé eller forskningsresultat som du funderar på om de kan vara patenterbart? Vi hjälper dig att hitta möjligheter för just din idé.

Ansvarig: Maria Swartz. Tel: 013-28 89 93, 0702-69 89 93.


Entreprenörsträning

Tänker du starta eller har du precis startat eget företag? Vi erbjuder träning där workshops varvas med praktiskt arbete kring den egna affärsplanen. 

Ansvarig: Johanna Molin. Tel: 013 -28 25 17


Affärsutveckling

Vi hjälper dig att formulera, granska och utveckla din idé. Vi jobbar med interna och externa experter som kan visa de olika vägar och möjligheter som finns för just din idé.

Ansvarig: Arne Jacobsson. Tel: 013-288908, 0709-278908.


Designverifieringslab


Söker du entreprenör?

Vi kan hjälpa dig att hitta entreprenör, samarbetspartner eller rentav en kompanjon.


Doktorandkurser

Entreprenörskap i Teori & Praktik,
HT2009, 5p
Intellectual Property Rights as a Business Tool,
VT 2008, 2p

Ansvarig: Magnus Klofsten. Tel: 013-28 17 85.


Söker du empiri?

Vi kan hjälp dig att  få kontakt med företag eller nätverk som kan ge dig nya uppslag och input till din forskning.

Ansvarig: Jan Axelsson. Tel: 013-28 25 56.


Frågor kring avtal

Ska du inleda samarbete med ett företag eller annan extern part? Vi hjälper dig med avtalet. Här finns också förslag och checklistor inför olika slags avtalsskrivande.

Ansvarig: Christina Helmér. Tel: 013-28 58 64.

Patentrådgivning

Vi besvarar alla dina frågor kring patent! Vi hjälper dig också att reda ut om din idé kan och bör patentsökas och hur du ska finansiera det.                                                                                                                               

Ansvarig: Arne Jacobsson. Tel: 013-288908, 0709-278908.


Finansiering

För forskare och doktorander finns det goda möjligheter att finansiera patentansökan och verifiera sin idé. Vi hjälper dig att hitta rätt och formulera ansökan.

Ansvarig: Maria Swartz. Tel: 013-28 89 93, 0702-69 89 93.


Företagsinkubator

Här får du som har startat företag professionell affärscoachning, hjälp med finansiering och ett gott nätverk till många andra entreprenörer.                                      


Regionens stöd till företagande

Det finns många offentliga aktörer i regionen som erbjuder bl.a. lokaler, finansiering, rådgivning. Ring gärna så lotsar vi dig rätt.                                                                                                                        

Ansvarig: Jan Axelsson. 013-28 25 56.


Seminarier/aktiviteter

Vi anordnar gärna såväl formella som informella aktiviteter kring forskningens möjligheter, innovationer, patent etc. Hör av dig om du vill att vi ska besöka er också.

Ansvarig: Susanne Pettersson. Tel: 013-28 24 48.


Stöd för forskningsansökan

Här kan du få hjälp när du behöver samverkansperspektiv på din ansökan.
                                                                         
Ansvarig: Per Dannetun. Tel: 013-28 10 54.Sidansvarig: bjorn.stafstedt@liu.se
Senast uppdaterad: 2010-08-05