Göm menyn

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från Linköpings universitet publiceras på Newsdesk.

Könsskillnader i livslängd förklaras inte av X-kromosomen (Linköpings universitet, Wed Feb 14 08:45:00 CET 2018)

Att hannar i genomsnitt lever kortare liv än honor verkar inte bero på att de bara har en X-kromosom. Detta enligt en ny studie gjord på bananflugor av forskare vid Linköpings universitet. Fynden publiceras i den vetenskapliga tidskriften Evolution.

Fem dagar om artificiell intelligens i Sverige (Linköpings universitet, Wed Feb 07 11:42:48 CET 2018)

I vår kommer industri, företag och forskare att mötas under fem konferensdagar för att presentera nuläget inom artificiell intelligens i Sverige och hur utvecklingen i en nära framtid kommer att se ut. Först ut är Industrins dag om AI den 12 februari 2018 i Folkets Hus, Stockholm.

Ny smart metod att tillverka organiska solceller (Linköpings universitet, Mon Feb 05 14:34:00 CET 2018)

Billiga material och enkel produktion på rulle är några av de tryckta organiska solcellernas stora fördelar. Olle Inganäs, professor vid Linköpings universitet, leder den forskargrupp som nu tagit fram en ännu enklare metod att tillverka solcellsmodulerna. Resultatet publiceras i tidskriften npj Flexible Electronics.

Nyanländas möte med Sverige – att stöpas till en ”god” medborgare (Linköpings universitet, Mon Feb 05 08:00:00 CET 2018)

När en nyanländ migrant får uppehållstillstånd i Sverige påbörjas en tvåårig introduktionsperiod. Syftet är att underlätta etablering i det nya hemlandet. Men istället kan etableringsinsatserna ibland leda till att migranterna får det svårare att komma in i det svenska samhället. Det visar en avhandling från Linköpings universitet.

Världens svåraste tipspromenad – nu också i Stockholm (Linköpings universitet, Fri Jan 26 09:00:00 CET 2018)

10 högaktuella frågor och ett första steg mot en högre utbildning. Nu kan du gå Världens svåraste tipspromenad i Stockholm! Till promenaden hör även Tipspromenadpodden där en expertpanel diskuterar samtidens största utmaningar.

Flera yrkesgrupper kan göra skillnad i olycksinsatser (Linköpings universitet, Wed Jan 24 15:39:49 CET 2018)

Effektivt sambruk av kommunala resurser för ökad säkerhet och trygghet är en ny forskningsrapport från CARER (Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem vid Linköpings universitet) som handlar om hur man med hjälp av nya aktörer kan förkorta insatstiderna till olyckor. Rapporten presenteras vid seminariet Framtidens skadeplats 1 februari 2018.

Pressinbjudan: Framtidens skadeplats - hur möts utmaningarna? (Linköpings universitet, Fri Jan 19 09:22:39 CET 2018)

Samhällsförändringar både nationellt och globalt har lett till förändrade behov inom räddning och beredskap. Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER) vid Linköpings universitet anordnar tillsammans med Katastrofmedicinskt centrum (KMC) seminariedagen Framtidens skadeplats för att presentera och diskutera hur utmaningarna på framtidens skadeplats ska mötas..

Effektivare bygge med rätt vald produktionsstrategi (Linköpings universitet, Tue Jan 16 13:16:05 CET 2018)

Behovet av nya bostäder är rekordstort och byggbranschen står inför utmaningen att bygga snabbt och med hög kvalitet utan att byggkostnaderna skenar. Med Henric Jonssons doktorsavhandling, Linköpings universitet, får byggföretagen stöd i att utforma sin produktionsstrategi så att den möter kraven från marknaden på bästa sätt.

Premiär för Världens svåraste tipspromenad (Linköpings universitet, Mon Jan 15 10:47:34 CET 2018)

10 högaktuella frågor och ett första steg mot en högre utbildning. Premiärpromenaden för Världens svåraste tipspromenad genomförs 18 januari i Linköping och Norrköping.

Jättekliv inom den organiska elektroniken (Linköpings universitet, Thu Jan 11 16:05:50 CET 2018)

Forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik har tagit fram världens första elektrokemiska logiska krets som är komplementär och som fungerar stabilt i vatten under lång tid. Genombrottet är av stor betydelse, bland annat inom bioelektroniken.

Fler pressmeddelande på Newsdesk


Sidansvarig: lennart.falklof@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Mar 07 09:46:28 CET 2013