Göm menyn

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från Linköpings universitet publiceras på Newsdesk.

Dålig kondition och fetma som ung kopplat till kronisk sjukdom som vuxen (Linköpings universitet, 2020-06-04)

Personer som i övre tonåren har dålig kondition eller fetma löper ökad risk att som vuxna ha så svår hjärt-kärlsjukdom att de får sjukersättning på grund av kroniskt nedsatt arbetsförmåga. Detta enligt en studie av forskare vid bland annat Linköpings universitet, som pekar på att även en mindre förbättring av konditionen är kopplat till lägre risk. Fyndet har publicerats i European Heart Journal.

Inte barn, utan ”superglada familjer” målet med assisterad befruktning (Linköpings universitet, 2020-06-03)

Forskaren Judith Lind har undersökt hur personal på fertilitetskliniker ser på de bedömningar som barnlösa par och kvinnor genomgår för att få rätt till assisterad befruktning. I intervjuerna framgår att det som ligger till grund för bedömningen av de potentiella föräldrarna är barnets framtida välfärd samt ett ansvarsfullt användande av skattepengar.

Pressinbjudan: Årets LuMiNk-stipendier delas ut (Linköpings universitet, 2020-06-01)

LuMiNk Akademin är ett framgångsrikt mentorsprogram för att inspirera högstadieelever till högre studier. I dagarna går den femte upplagan i mål. Den 4 juni är det avslutningsceremoni för att tacka av de 70 elever och 22 studentmentorer som deltagit i årets program. Under ceremonin delas stipendier ut till två elever och två studentmentorer. Representanter för media är välkomna att delta.

Ny rektor vid Linköpings universitet (Linköpings universitet, 2020-05-28)

Regeringen har idag tillsatt Jan-Ingvar Jönsson som ny rektor för Linköpings universitet. Han är professor i medicinsk cellbiologi och huvudsekreterare inom medicin och hälsa samt klinisk forskning vid Vetenskapsrådet.

Nyinstiftat pris till framgångsrik forskare vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet (Linköpings universitet, 2020-05-20)

Onkel Adams pris till framstående forskare vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet, kommer för första gången att delas ut vid höstens Akademiska högtid. Bengt Normann, ättling till Onkel Adam i rakt nedstigande led, har genom en donation instiftat det årliga priset och ser med glädje fram emot att hedra hans minne.

Hedersdoktorer utsedda – men får vänta (Linköpings universitet, 2020-05-14)

I helgen skulle sex internationella forskare bli hedersdoktorer vid Linköpings universitet. Men coronapandemin kom emellan och den Akademiska högtiden är flyttad till hösten. De sex utvalda forskarna har nära samarbeten med LiU-forskare inom språk-och läskunnighet, klimatpolitik, AI, organisk elektronik, medicinsk bildvetenskap och inflammationssjukdomar.

High five! Det går att skapa närhet online (Linköpings universitet, 2020-05-14)

Trots fysiskt avstånd kan närhet skapas mellan familjemedlemmar på olika platser. Det visar en studie från Linköpings universitet som undersökt hur videosamtal knyter samman familjemedlemmar. Resultatet visar att närheten i videosamtal främst byggs med hjälp av kroppen och sinnena, som exempelvis genom en digital high five.

Plasmaelektroner kan användas för att göra metallfilmer (Linköpings universitet, 2020-05-07)

Datorer, mobiler och all annan elektronik innehåller tusentals transistorer som binds samman med tunna filmer av metall. Nu har forskare vid Linköpings universitet tagit fram en metod för att använda elektroner i ett plasma för att göra metallfilmerna.

Soldriven ånggenerator renar och avsaltar vatten (Linköpings universitet, 2020-04-21)

Billiga material som cellulosa och den ledande polymeren PEDOT:PSS blir till en högeffektiv ånggenerator för rening och avsaltning av vatten med hjälp av solens strålar. Ånggeneratorn har utvecklats vid Laboratoriet for organisk elektronik, LiU. ”Vi hoppas och tror att våra resultat kan hjälpa de miljoner människor som inte har tillgång till rent vatten”, säger forskningsledaren Simone Fabiano.

”Förintelseöverlevare måste också få dö” (Linköpings universitet, 2020-04-08)

Personer som överlevt koncentrationsläger har i tidningar, radio och tv skildrats enligt vissa föreställningar. Det visar en avhandling från Linköpings universitet. "e som genomlevt Förintelsen måste också få dö, utan att känna skuld för att de inte kunde berätta på det sätt som samhället ville", säger Kristin Wagrell,

Fler pressmeddelande på Newsdesk


Sidansvarig: lennart.falklof@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-03-07