Göm menyn

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från Linköpings universitet publiceras på Newsdesk.

Stora skillnader mellan policy och praktik i kommunernas utvecklingsarbete (Linköpings universitet, Wed Feb 13 14:13:34 CET 2019)

En kommun ska vara attraktiv att bo i, men också att bedriva företag i och besöka som turist. Men det lokala utvecklingsarbetet är svårt och små kommuner saknar ofta kapacitet att hantera politikområdet. Forskarna Albin Olausson och Josefina Syssner vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, har studerat tio kommuner som stärkt attraktiviteten genom olika metoder.

Vi tolkar fakta dåligt när det handlar om invandring (Linköpings universitet, Wed Feb 13 08:00:00 CET 2019)

Vår förmåga att analysera fakta grumlas av våra politiska åsikter. Det visar en studie om invandring och kriminalitet. Forskarna från Linköpings universitet har publicerat resultaten i den vetenskapliga tidskriften Behavioural Public Policy.

Lättare odla leverceller på mikrochip med nytt gelmaterial (Linköpings universitet, Tue Feb 12 08:45:00 CET 2019)

Forskare vid Linköpings universitet har utvecklat en ny metod för att göra vattenrika material, hydrogeler, som härmar viktiga egenskaper i cellernas naturliga miljö i kroppen. I en artikel i Biofabrication visar forskarna att materialet kan anpassas efter svårodlade celltypers olika behov och till att göra organliknande strukturer på microchip.

Framgångar för samhällsentreprenörer från Linköpings universitet (Linköpings universitet, Fri Feb 08 17:44:07 CET 2019)

Två bolag med rötter från Linköpings universitet – Skira AB och Edvira AB – har utsetts till vinnare i en nationell tävling för företag som tar sig an samhällsutmaningar. Bolagen arbetar med transparent handel för lantbrukare respektive inkluderande programmering i skolan. De startades och drivs av tidigare studenter vid Linköpings universitet.

Sälja sex kan vara ett självskadebeteende bland unga (Linköpings universitet, Thu Feb 07 11:30:00 CET 2019)

Att som ung sälja sex eller utsätta sig för andra riskfyllda sexuella situationer kan vara ett sätt att avsiktligt skada sig själv, jämförbart med att skära eller bränna sig. Det visar en doktorsavhandling från Linköpings universitet, LiU. Avhandlingen är den första vetenskapliga studien som slår fast sambandet mellan sex och självskadebeteende.

Läraktig transistor härmar hjärnan (Linköpings universitet, Tue Feb 05 10:15:37 CET 2019)

En transistor i organisk elektronik som både kan lära sig och har såväl kort- som långtidsminne har utvecklats av forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik, Linköping universitet. Tekniken innebär ett stort steg mot att efterlikna hur den mänskliga hjärnan fungerar.

Fler fjärilar där hagar omges av skog (Linköpings universitet, Fri Feb 01 08:45:00 CET 2019)

För pollinerande fjärilar är det viktigare att ha nära till skog än till åkrar, enligt en studie som gjorts på 32 000 fjärilar av forskare vid Linköpings universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet Uppsala. Fynden, som publicerats i tidskriften Landscape Ecology, ger viktig kunskap om hur landskapet bör formas för att dagfjärilar ska överleva.

Klyftor mellan stad och landsbygd beror på befolkningens sammansättning (Linköpings universitet, Thu Jan 31 08:00:00 CET 2019)

Städernas tillväxt ökar när fler människor flyttar in. Men vad är orsaken till tillväxten? Det beror på vilka individer det är som flyttar till städerna, visar forskare från Linköpings universitet. Resultatet som publicerats i Science Advances visar att de som lämnar mindre orter i genomsnitt har högre utbildning och kognitiv förmåga än de som stannar. Det gör att klyftan mellan orter ökar.

Varför accepterar vi att bli styrda åt ett visst håll? (Linköpings universitet, Thu Jan 24 08:00:00 CET 2019)

​Rökrutor och sopsortering. Det är exempel på när man påverkar människors beteende i en viss riktning, så kallad nudging. En avhandling vid Linköpings universitet visar vad det är som gör att vi accepterar att bli styrda åt ett visst håll genom en nudge, eller inte.

Upptäckt om hur hjärnan skiljer på egen och andras beröring (Linköpings universitet, Wed Jan 23 08:35:00 CET 2019)

Hjärnan tycks dämpa känslointryck från det berörda hudområdet när en person rör vid sig själv, enligt en ny studie från Linköpings universitet som publiceras i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS. Upptäckten ökar vår förståelse för hur hjärnan skiljer på beröring av andra och när man rör sig själv.

Fler pressmeddelande på Newsdesk


Sidansvarig: lennart.falklof@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Mar 07 09:46:28 CET 2013