Göm menyn

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från Linköpings universitet publiceras på Newsdesk.

Pressinbjudan: ​Barnafridskonferensen 2020 (Linköpings universitet, 2020-01-27)

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) inleder Barnafridskonferensen 2020 i Linköpings konsert & kongress den 29—30 januari. Årets tema är barnkonventionen, som från 1 januari är svensk lag. Pressen är välkommen under hela konferensen.

Hudnära vård gav inte mamma bättre samspel med det för tidigt födda barnet (Linköpings universitet, 2020-01-23)

Vid för tidig födsel är det viktigt att föräldrar och barn snabbt etablerar en god relation utanför magen. Forskare vid Linköpings universitet har studerat relationen mellan mödrar och barn som hade hudkontakt under hela sjukhusvistelsen. Resultatet visar att kontinuerlig vård hud-mot-hud inte gav ett bättre samspel mellan mor och barn.

Kosten har direkt påverkan på hur pigga spermierna är (Linköpings universitet, 2020-01-03)

Spermierna påverkas av vad man äter, och förändringarna märks snabbt. Detta enligt en ny studie av forskare vid Linköpings universitet, där unga friska män fick en sockerrik kost. Studien, som publiceras i PLOS Biology, ger nya insikter om spermiernas funktion och skulle på sikt kunna bidra till ny diagnostik för att mäta spermiekvalitet.

Sveriges största forskningsprogram växer (Linköpings universitet, 2019-12-16)

Forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sveriges största enskilda forskningsprogram, förlängs med tre år och får ytterligare anslag på nästan 1,3 miljarder kronor.

​Forskare fälls för plagiering (Linköpings universitet, 2019-12-13)

En tidigare LiU-forskare fälls för oredlighet i forskning. Styrelsen för tekniska fakulteten finner det klarlagt att forskaren gjort sig skyldig till två separata fall av plagiering.

Att tvingas försvara sin sexualitet försvårar förlossningsrädslan (Linköpings universitet, 2019-12-12)

För att kunna hjälpa personer med förlossningsrädsla krävs ett förtroende mellan vårdpersonal och patient. Men för många förlossningsrädda homo- och bisexuella samt transpersoner uppstår aldrig det förtroendet. Det visar en studie i Midwifery från Linköpings universitet.

De skapar styrbara plasmoner i plast (Linköpings universitet, 2019-12-10)

Forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik, Linköpings universitet, har tagit fram optiska nanoantenner i en ledande polymer. Antennerna som kan stängas av och sättas på öppnar för en helt ny typ av styrbar nanooptik. Resultatet presenteras i Nature Nanotechnology.

Tre LiU-forskare blir Wallenberg Academy Fellows (Linköpings universitet, 2019-12-03)

Emil Björnson, Magnus Jonsson och Marcin Szczot, har utsetts till Wallenberg Academy Fellows. Genom femåriga forskningsanslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.

Kastrering av män byggde på kunskap om kvinnans kropp (Linköpings universitet, 2019-12-03)

För män med prostataproblem var kastrering länge en behandlingsmetod. Men besluten om kastrering i början av 1900 grundade sig i att man trodde att mannens prostata motsvarade kvinnans livmoder. En ny avhandling från Linköpings universitet vänder på föreställningen om mannen som norm i medicinhistorien.

Miljöforskare från Linköpings universitet på COP25 i Madrid (Linköpings universitet, 2019-11-27)

Linköpings universitet har två forskare på plats under FN:s klimatmöte i Madrid 2–13 december.

Fler pressmeddelande på Newsdesk


Sidansvarig: lennart.falklof@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-03-07