Göm menyn

Lärarskap i en digitaliserad tid

Professionell lärare i en föränderlig värld var temat för årets Pedagogikdagar som i år bjöd på en blandning av föreläsningar, valbara stationer, minipresentationer och paneldebatt.
 

Det var fjärde gången som Pedagogikdagarna arrangerades på LiU, också i år av Didacticum. Två dagar, en i Norrköping och en i Linköping, med samma innehåll, där pedagogiken står i centrum och det pedagogiska språnget i hög grad lever. Ett 70-tal medarbetare hade anmält sig i Norrköping och 130 i Linköping.

Vill du vara säker på att inte missa pedagogikdagarna nästa är – reservera vecka 11 redan nu!

Hört på Pedagogikdagarna

Vad har du för förväntningar på dagen?
Bild: Sivert Lundgren, ISYSivert Lundgren, universitetsadjunkt, ISY
- Jag är här av nyfikenhet. Jag har varit lärare sen mitten av 80-talet men man kan alltid lära sig något nytt.

Vad är skillnaden mellan att vara lärare på 80-talet och nu?
- Framför allt de tekniska hjälpmedlen. Jag undervisar i elektroteknik och använder mig främst av tavelteknik i min undervisning, ibland fortfarande också overhead. Hur man ger utbildning och undervisar beror på ämnet, all pedagogik passar inte på alla ämnen. Tekniken har blivit bättre också på andra områden, att kopiera tentor på 80-talet var ju ett helt företag, nu kommer de häftade och färdiga i kopiatorn.
- Jag upplever också att katederundervisningen, som man sett på med visst förakt, nu är på väg tillbaka.
 

Varför är du här idag?
Bild: Maria Mitradjieva, TekfakMaria Mitradjieva, utbildningsledare Tekfak
- Jag är intresserad av pedagogik och brukar gå på pedagogikdagarna varje år, jag var faktiskt med i den grupp som startade pedagogikdagarna. Det kommer alltid bra input och idéer från de här dagarna som vi kan använda är vi jobbar med visioner och utveckling av utbildningar.

I år tycker jag att key-note speakerns föredrag om akademiskt lärarskap i en digitaliserad tid låter väldigt intressant.
 

Vad vill du förmedla med ditt föredrag ”Akademiskt lärarskap i en digitaliserad tid?
Bild: Max Scheja, professor i högeskolepedagogik vid Stockholms universitet, key not-speaker.Max Scheja, key-not speaker, professor i högskolepedagogik vid Stockholms universitet och ledamot i Didacticums vetenskapliga råd.
- Vikten av att systematiskt utforska sin pedagogiska praktik inom ramen för akademiskt lärarskap?

Varför är det viktigt?
- Det borde vara naturlig del av professionen att engagera sig i vad som funkar, sin egen förkovran och egen kompetensutveckling. Det finns en potential i att reflektera kring sitt pedagogiska förhållningssätt, då tar man kommandot själv. Och det här görs, men det syns inte alltid.

Är det bara upp till den enskilde läraren?
- Institutionsledningar kan skapa förutsättningar för det systematiska arbetet och göra det till en del av infrastrukturen. Det ger signaler om att det är viktigt. Samtidigt måste man ge mandat för den enskilde att själv engagera sig.


Bild: Linnea Björk Timm, IKT-studion

Linnea Björk Timm och Anna Söderström, IKT-studion, lämnade tio tips och fem verktyg för hur man digitaliserar sin kurs.
Första tipset: Ställ dig frågan ”Vad vill jag lösa för problem i kursen?” Börja inte med verktygen eller tekniken. För teknik utan pedagogik är bara teknik.
 

 

Varför valde du stationen ”Digitalisera din kurs – Tio tips och fem verktyg”?  
Bild: Johanna Dahlberg, MedfakJohanna Dahlberg, medicinsk pedagogik på Medfak
- Jag är kursansvarig för en ny forskarutbildningskurs på distans i interprofessionellt lärande tillsammans med Tromsö universitet. Det är en helt ny kurs och jag har aldrig haft en distanskurs tidigare. Därför ville jag gå hit och lära mig mer, man kan ju inte fråga om något man inte ens vet finns.

 

 

Bild: Johanna Romare, IKKJohanna Romare, post doc på centrum för tillämpad etik, IKK föreläste om ”Etik med volym”, ett projekt som fått pedagogiska utvecklingsmedel för att titta på hur man kan använda den traditionellt humanistiska och småskaliga formen seminarium för utbildning i etik i stora studentgrupper på Tekfak som är ovana vid seminarium.
- Vi har gjort en systematisk prövning av olika seminarieformer. Det kan vara svårt att veta om utfallet beror på form eller gruppdynamik. Men nu har vi prövat upprepat på tre kandidatprojekt ett 20-tal gånger och tycker vi får ungefär samma resultat.

Bild: Per Sandén, Tema/DidacticumVarför valde du stationen Etik med volym – det småskaliga humanistiska seminariet på storskaliga tekniska program?
Per Sandén, Tema/Didacticum, undervisar i miljövetenskap och högskolepedagogik.
- Jag ville veta hur jag får till ett seminarium med mina studenter. Det är svårt att se varje student, ge dem utrymme att bearbeta innehållet.

 

Bild: Frida Ekman, LFE Vad tar du med dig från dagen?
Frida Ekman, lokalförsörjningsenheten
- Intressanta diskussioner med lärare, bra möte mellan oss som jobbar på LFE och pedagogiken. Hur kan vi samarbeta för att lokalerna ska stödja undervisningen? Digitalisering är ett gemensamt intresse och mitt perspektiv är hur vi bygger såna lokaler.

 

Bild: Aseel Berglund, lektor på IDAVad tar du med dig från dagen?
Aseel Berglund, lektor på IDA

- Inspiration, idéer och nya tankar. Och praktiska tips som till exempel att använda Skype företag istället för Adobe Connect. Det är bra att se hur andra lärare gjort för att kanske kunna använda själv, till exempel när det gäller kamratåterkoppling. Nätverka med andra är alltid positivt.
 

Bild: Ran Jäger, bibliotekarieVad tycker du om dagen?
Ran Jäger, bibliotekarie
- Ur mitt perspektiv har det glömt biblioteket och det vi kan hjälpa till med när det gäller vetenskapligt och akademiskt skrivande. Ju mer studenterna använder biblioteket desto bättre går det för dem, särskilt högre upp i studierna. Studenterna förstår inte alltid vad plagiat är, de gör som de gjorde på gymnasiet och där gick det ju bra. Men kanske har biblioteket marknadsfört sig för dåligt.
- Jag tycker också föreläsningen med Max Scheja var intressant. Och att få lära sig att inte använda teknik för teknikens skull. 

 

bild: Dagens ros i CorrenOch, som avslutning, fick Didacticums medarbetare dagens ros i Corren, från chefen Gunvor Larsson Abbad, som låg hemma och var sjuk. 

 


Elisabet Wahrby Fri Mar 17 15:14:00 CET 2017
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Mar 21 09:42:42 CET 2017