Göm menyn

Projekt Lisam – så här långt har vi kommit!

Skärmdump LisamDen 4:e juni förra året fattade rektor beslut att It´s learning måste avvecklas till förmån för en lösning som fokuserar på samarbete mellan lärare och studenter och student–student.  Uppdraget att hitta ersättare har hanterats inom projektet Lisam (se projektets hemsida http://www.liu.se/pedagogiskaspranget/interaktiv-larmiljo). Karin Ljungars-Lundqvist och Magnus Johansson har varit projektledare och inom styrgruppen för projektet har lärare med och utan erfarenhet av It’s learning, studenter och företrädare från fakulteterna deltagit.
En bärande idé var redan från början att nästa lösning skulle vara hållbar, det vill säga inte kräva en ny upphandling inom några års tid vilket utgjorde grunden för valet av lösning.

Migreringskontoret – en succé
Många lärare har uttryckt oro inför att bytet av system skulle innebära förlust av stora mängder data alternativt kräva en betydande arbetsinsats för läraren själv i överflyttningen. Vi valde därför att anställa 25 studenter under ledning av Peter Dalenius, och dessa studenter har nu ”magasinerat” 95 procent av materialet (700 000 filer, 450 GB) för överflyttning till Lisam. Eftersom migreringsdelen har gått bra är nu studenterna redo att aktivt bistå lärare som vill ha hjälp att förbereda höstens kurser – de kan bokas via e-post lisam@liu.se eller tfn 073-270 38 35.

Utbildning – genomförd och pågående
Hittills har 180 lärare genomgått utbildning, och ytterligare 120 lärare är inbokade. Vid behov kommer fler tillfällen att ges. Kurser ges i Linköping och Norrköping och några kurstillfällen ges på engelska. Om du vill gå en kurs boka in dig på http://www.liu.se/cul/lisam/utbildning-i-lisam-ersattare-for-its-learning. Lärarna har i sin tur hittills skapat cirka 250 kursrum, det vill säga påbörjat planeringen för höstens kurser – det utgör c:a 55 procent av förväntat antal.

Är allt klart nu?
Nej, fortsatt arbete pågår! Men den nya interaktiva lärmiljön är klar för inflyttning! Systemet har utvecklats under våren och fortsatt utveckling sker. Till exempel återstår i dagsläget bedömningsöversikt och grupphantering som kommer att vara klara innan sommaren, och många önskemål har inkommit om ytterligare utveckling av systemet. Projektet är 2-3 veckor försenat jämfört med den ursprungliga planen, som beskrev att allt skulle vara klart sista juni 2013. Av detta skäl har styrgruppen beslutat möjliggöra användning av It´s learning även över sommaren, det vill säga augusti månad ut med avslut 31 augusti. På detta sätt kan vårens kurser avslutas med denna plattform. Vi förlänger också tiden för Migreringskontorets arbete, så att lärare som inte hunnit eller kunnat göra färdigt förberedelserna i juni kan få hjälp att påbörja användningen av Lisam även i augusti inför höstterminens start. Självfallet är det bra att så många som möjligt förbereder redan före sommaren.
Styrgruppen för projektet kommer att fortsätta sitt arbete under hösten för att kunna ge fortsatt stöd och bistå i val av nya utvecklingar.

Skärmdump LisamVilka förändringar blir det för studenterna?
Lisam samlar ihop flera studentfunktioner i en och samma plattform: lärplattform, studentportal och e-post. Den tidigare lärplattformen It’s learning kommer som sagt ersättas under sommaren, och under hösten fortsätter arbetet både med nya funktioner i den interaktiva lärmiljön men också med att erbjuda Studentportalens funktioner via Lisam. Studenternas e-post kommer att flyttas under hösten 2013, vilket de kommer få information om kontinuerligt.

Vad gör jag som lärare om jag inte får det att funka med Lisam?
Det finns lite ”självhjälp” i form av ”frågor och svar” (Q and A) inne i Lisam (https://liuonline.sharepoint.com/sites/lisam). Om det behövs mer hjälp för extra kluriga frågor nås experterna på Migreringskontoret måndag – fredag 08:00-17:00 på telefon 073-270 38 35. Det går förstås också bra att maila på lisam@liu.se.

 

Logga gärna in själv i Lisam och titta hur det ser ut!

För Lisams styrgrupp:
Karin Fälth-Magnusson, ordförande
Karin Ljungars-Lundqvist, Magnus Johansson, projektledare


 


2013-05-29Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-06-03