Göm menyn

LISAM – ett virtuellt campus för LiU

Lärare och studenter på LiUEn lärplattform som inte alla använder och med ett avtal som löper ut. En gammal, skraltig studentportal. Tydliga signaler från studenterna att de vill möta ett LiU på webben. Ja, det här är några av skälen till att LiU nu håller på att bygga upp en interaktiv lärmiljö som ska fungera när höstterminen 2013 startar.

Projektet kallas LISAM, LiU-gemensam Social Samarbetsyta, och startade redan innan det Pedagogiska språnget initierades av rektor. Men det passar väl in i arbetet med att förstärka utbildningens kvalitet, och LISAM är nu en del av det Pedagogiska språnget.

Magnus Johansson ingår i projektgruppen som arbetar med att hitta en mer flexibel lösning än den gamla lärplattformen It’s Learning.
- När vi blev tvungna att ersätta It’s Learning började vi i våras titta på en bredare lösning. Vi ville ha en mer social, mer interaktiv och mer flexibel lösning.
Det landade i ett beslut att använda Sharepoint online och utveckla det i nästa generations Office-miljö. Sedan i höstas arbetar två utvecklare på heltid tillsammans med LiU:s egna IT-tekniker, pedagoger och projektledare med detta.
- LiU är bland de första i Europa som utvecklar i nästa generation Office och vi får bra stöd av dem, säger Magnus Johansson. Att på det här sättet använda komponenter som vi redan har tillgång till, blir mycket billigare än att köpa något nytt.

Magnus Johansson, ingår i projektgruppen för LISAMLärplattformar används framför allt i ungdomsskolan och är en plats, ett virtuellt klassrum, där lärare och elever kommunicerar med varandra. Men klassrumsmetaforen fungerar inte riktigt på ett universitet där utbildningen har en annan logik med allt från korta kurstillfällen till långa program och även ett internationellt perspektiv.
- Det är därför vi måste ha en bredare och mer flexibel lösning, säger Magnus Johansson (bilden till vänster).

I framtiden ska all kursgivning på LiU ske i LISAM. Här kommer också den nuvarande studentportalen integreras till ett virtuellt campus för LiU.
- Det är bara omkring 20-25 procent av alla kurser där It’s learning används, säger Magnus Johansson. Övriga lärare använder lite olika sätt för att kommunicera med sina studenter, som mail eller statiska, publika webbsidor. Och det är inte lämpligt ur integritetssynpunkt. Dessutom har studenterna tydligt sagt att de vill ha ett mer enhetligt sätt att kommunicera med sina lärare.

Redan i januari ska det finnas en testmiljö i det nya verktyget. Under våren ska de som idag använder It’s Learning flytta in i LISAM och få utbildning. När höstterminen 2013 drar igång måste allt fungera, då upphör avtalet med It’s Learning. Man fokuserar alltså först på de lärare som idag använder It’s Learning. Men om ett par år ska all kursgivning ske i LiU:s virtuella campus.
- Men, betonar Magnus Johansson, LISAM är ingen teknisk eller pedagogisk quick fix. Det är ett verktyg och ett hjälpmedel för att samarbeta. Pedagogiken får lärarna själva stå för.

Text: Elisabet Wahrby
 


2013-01-29Kommentera artikeln: RSS med de senaste kommentarerna på den här artikeln

Stängt för nya kommentarer.

2013‑04‑03 09:07
Skrivet av Karin WakehamHej! Kommer vi som anvander It's Learning fa nagon inbjudan via mail att fora over material etc? KOmmer det nu i var att finnas ngn manual att bekanta sig med? Jag anvander It's Learning i alla mina kurser.
M v h Karin


Hej Karin, projektkollegan Peter Dalenius har precis lagt ut information om migrationskontoret och hur det kommer att gå till att skapa nya kurser:

http://www.liu.se/pedagogiskaspranget/interaktiv-larmiljo/migrering?l=sv

/magnus
2013‑04‑02 09:53
Hej! Kommer vi som anvander It's Learning fa nagon inbjudan via mail att fora over material etc? KOmmer det nu i var att finnas ngn manual att bekanta sig med? Jag anvander It's Learning i alla mina kurser.
M v h Karin


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-01-31