Göm menyn

Studentavdelningen

För att studenter ska få en så effektiv och bra studietid som möjligt leder Studentavdelningen arbetet med att samordna och utveckla effektiva och kvalitetssäkrade studieadministrativa processer. Linköpings universitets student- och utbildningsstöd ska upplevas enkelt och smidigt, men samtidigt vara effektivt och rättssäkert.

Studentavdelningens uppdrag är att stärka Linköpings universitets utbildningsverksamhet genom att ge nuvarande och presumtiva studenter stöd och service i form av studieadministration, vägledning och information före, under och efter studietiden. Vi tillhandahåller också studieadministrativ service mot övrig personal inom Linköpings universitet.

Under vårt tak ryms central studerandeexpedition, central studievägledning, förvaltning av studentnära IT-system, studenthälsa, antagning, examen, ladokadministration och disciplinnämnd. Här återfinns också universitetets koordinatorer för studenter med funktionsnedsättning.

Vi finns närvarande på samtliga Campusområden. Många av våra studieadministrativa tjänster finns också tillgängliga dygnet runt via Studentportalen.

Kontakta oss

Ledning och personal

 

Besöksadress

Campus Valla
Hus Origo
 

Postadress

Linköpings universitet
Studentavdelningen - SA
Universitetsförvaltningen
581 83  Linköping

 

För anställda

Utbildningsadministration

 

Relaterade länkar

Studentwebben

Studentportalen

Utbildningswebben


Sidansvarig: robert.ericsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jan 02 12:33:27 CET 2017