Göm menyn

Internationaliserings-, forskningsstöds- och samverkansavdelningen

Avdelningen leder, utvecklar och samordnar Linköpings universitets internationaliseringsarbete med ett särskilt ansvar för implementering, riskhantering, uppföljning och utvärdering av universitetets internationaliseringsstrategi. Avdelningen är ett strategiskt stöd i det internationaliseringsarbete som bedrivs vid fakulteterna, institutionerna, och andra motsvarande enheter.

Avdelningen ger också stöd till forskare i forskningsansökningsprocessen.

Kontakta oss

Ledning och personal

 

Besöksadress

Campus Valla
Hus D
 

Postadress

Linköpings universitet
Internationaliserings-, forskningsstöds- och samverkansavdelningen
Universitetsförvaltningen
581 83  Linköping

 

För anställda

Internationella enheten

 

För Studenter

Utlandsstudier

 

Relaterade länkar

 


Sidansvarig: maria.engelmark@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jan 02 10:45:30 CET 2017