Göm menyn

HR-avdelningen

HR-avdelningen utvecklar och samordnar en effektiv och kvalitetssäkrad kompetensförsörjningsprocess. Detta för att medverka till att säkerställa universitetets kompetensförsörjning på kort och lång sikt.

Huvuduppdragen är att:

  • ge stöd och utveckling inom kompetensförsörjning (attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och avveckla kompetens)
  • ansvara för förändringshantering på individ-, grupp- och organisationsnivå
  • ansvara för löneadministration (löneutbetalningar, hantering av utlägg, reseersättning och andra lönerelaterade händelser)
  • förvalta och administrera HR-systemet

Kontakta oss

Ledning och personal

 

Besöksadress

Campus Valla 
D-huset
 

Postadress

Linköpings universitet
HR-avdelningen
Universitetsförvaltningen
581 83  Linköping

 

För anställda

HR-frågor

 

Relaterade länkar

 


Sidansvarig: pia.rundgren@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 10 10:21:12 CET 2017