Göm menyn

Fastighetsavdelningen

Universitetet ska erbjuda attraktiva, stödjande och nyskapande studie- och arbetsmiljöer. Fastighetsavdelningen utvecklar och samordnar en konkurrenskraftig, kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad lokalförsörjning och campusutveckling.

Huvuduppdragen är att:

  • planera och förvalta universitetets lokalbestånd samt ansvara för larm och passersystem
  • genomföra integrerad schemaläggning och bokning av undervisningslokaler, tentamensplatser och övriga bokningsbara ytor
  • tillhandahålla AV-stöd
  • administrera tentamenslokaler, samordna tentamensvakter och ansvara för att universitetets regler för salstentamina efterföljs
  • erbjuda service som innefattar lokalvård, posthantering, biluthyrning och andra tjänster

 

Kontakta oss

Ledning och personal

 

Postadress

Linköpings universitet
Fastighetsavdelningen
Universitetsförvaltningen
581 83  Linköping

 

För anställda

Lokalfrågor

LOKE

HusService

Lokalvård

Post och transport

Samlade tjänster i Norrköping

 

Relaterade länkar

Campus LiU 2015


Sidansvarig: karolina.ganhammar@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jan 04 10:38:09 CET 2016