LiU » ms2e » Organisation

Centrum Board

Dr. Ingrid Reineck (Chairman)
AB Sandvik Tooling, TTMC
126 80 Stockholm
Tel. 08-7266487
ingrid.reineck@sandvik.com

Dr. Peter Isberg (Vice-chairman)
Technical Manager ABB Automation Products, LV motors
Örjansgränd 10
721 70 Västerås
Tel. 021-329033
Mob. 0706-488078
peter.j.isberg@se.abb.com

Prof. Sven Lidin (Board member)
Oorganisk kemi
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Tel: 08-16 1256
Sven@inorg.su.se

Prof. Jan-Åke Schweitz (Board member)
Institutionen för teknikvetenskaper, Materialvetenskap
Ångströmlaboratoriet
Box 534
751 21 Uppsala
Tel. 018-4713089
Jan-Ake.Schweitz@Angstrom.uu.se

Prof. Helen Dannetun (Board member)
Linköpings universitet
581 83 Linköping
Tel. 013-282312
helda@ifm.liu.se

Dr. Lars Bråthe (Board member)
Volvo Powertrain
Avd. 24 380 03
405 08 Göteborg
Tel. 031-332 7051
Lars.Brathe@volvo.com

Prof. Lars Hultman (Centrum-leader)
Tunnfilmsfysik, IFM
Linköpings universitet
581 83 Linköping
Tel. 013-281284
Mob. 0705-948359
lhn@ifm.liu.se

Prof. Karin Larsson (Vice centrum-leader)
Institutionen för materialkemi, Oorganisk kemi
Ångströmlaboratoriet
Box 534
751 21 Uppsala
Tel. 018-4713750
karin.larsson@mkem.uu.se

Dr. Johanna Rosén (Secretary)
Tunnfilmsfysik, IFM
Linköpings universitet
581 83 Linköping
Tel: 013-28 5793
johro@ifm.liu.se

SSF-representatives

Joakim Amorin
joakim.amorin@stratresearch.se

LiU-logo

SSF-logo

UU-logo