Göm menyn

 

Mimer - Nationellt program för folkbildningsforskning

Mimer har ett nationellt ansvar att stödja och uppmärksamma folkbildningsforskning oavsett disciplin. Genom en mångfald av verksamheter – konferenser, seminarier och publicistisk verksamhet – skapar Mimer mötesplatser för folkbildningsforskare och forskningsintresserade praktiker.

Mimer, som är ett nationellt program för folkbildningsforskning, inrättades 1990 vid Linköpings universitet. Genom ett riksdagsbeslut gavs universitetet i uppdrag att ta ett nationellt ansvar för folkbildningsforskning. Arbetet med att bygga upp en stark folkbildningsforskning fick därmed en fastare form och verksamheten bygger idag på en solid grund av kontinuerligt återkommande verksamheter. Namnet Mimer valdes efter den fornnordiska mytiska gestalten Mimer som skildras som utomordentligt vis. I Mimers brunn fanns kunskap om allt som hade hänt och skulle hända i världen.

Mimer leds i samråd med Mimerrådet, det nationella rådet för folkbildningsforskning. Rådet utses av Styrelsen för utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet. Rådet består av tre forskare från Linköpings universitet, tre forskare från andra universitet samt tre praktiskt verksamma folkbildare. Föreståndare och ansvarig för driften av Mimers verksamhet är professor Henrik Nordvall. Maria Arriaza Hult och Daniel Bladh är doktorander knutna till Mimer. Jenny Lönn är administratör.

 

 Mimers arbetsformer

 

  • Årlig forskarkonferens
  • Seminarier i samverkan med andra aktörer
  • Riksrekryterande forskarutbildningskurser
  • Utgivning av skrifter
  • Mimerbladet I Mimerbladet som ges ut två gånger per år anmäls nya doktorsavhandlingar och annan aktuell forskning inom folkbildningsområdet. Skickas ut till alla intresserade.
  • Mimernet - e-postnätverk för i första hand nätverkets forskare. Sänd ett meddelande till Mimers föreståndare Henrik Nordvall om du vill komma med. Även intresserade folkbildare hälsas välkomna.

 


Sidansvarig: henrik.nordvall@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-10-21