Göm menyn

 

Mimers skrifter

Ett viktigt led i Mimers arbete är utgivningen av egna skrifter. Mimer ger ut antologier och småskrifter. Syftet med antologierna är att väcka intresse för forskning inom angelägna teman, för att dels inspirera fler forskare att ta sig an området, dels stimulera en fördjupad och breddad diskussion bland folkbildare. Mimers småskrifter är förankrad i forskning men har ett mer renodlat populärvetenskapligt syfte. Dessutom ger Mimer ut skrifter i samarbete med andra organisationer och tar initiativ till temanummer om folkbildning i vetenskapliga tidskrifter. Utförlig information om antologier och skrifter finns om du klickar på rubrikerna.

Antologier 

Rydbeck, Kerstin & Nordvall, Henrik (2015) Perspektiv på folkbildning: Fyra forskares tankar om folkligt bildningsarbete. Mimer och Linköping University Electronic Press: Linköping 

Laginder, Ann-Marie, Nordvall, Henrik & Crowther, Jim (red.) (2013). Popular education, power and democracy: Swedish experiences and contributions. Leicester: Niace

Laginder, Ann-Marie & Landström, Inger (red.) (2005). Folkbildning – samtidig eller tidlös? Om innebörder över tid

Nordberg, Karin & Rydbeck, Kerstin (red.) (2001). Folkbildning och genus - det glömda perspektivet

Öhrström, Eva (red.) (1997). Musiken, folket och bildningen - glimtar ur folkbildningens historia

Bergstedt, Bosse & Larsson, Staffan (red.) (1995). Om folkbildningens innebörder - nio försök att fånga en företeelse 

Småskrifter 

Pastuhov, Annika, Lövgren, Johan & Nordvall, Henrik (2019). Forskning om nordisk folkhögskola: En översikt 1998–2018 med sammanfattningar

Laginder, Ann-Marie (2015) Mimer – nationellt program för folkbildningsforskning: Verksamhet och utveckling 1990-2015.

Tøsse, Sigvart (2009). Folkbildning som universellt fenomen. Om betydelser och motsvarigheter i historiskt och internationellt perspektiv

Furuland, Lars (2007). Folkbildningens och folkrörelsernas betydelse för arbetarlitteraturen i Sverige

Laginder, Ann-Marie & Wedborn, Helena (red.) (2007). Sökvägar till folkbildningens historia. Svensk folkbildningsbibliografi (1850-1950)

 

Arvidson, Lars (2004). Mellan rörelse och universitet - Folkbildning enligt socialdemokraten Oscar Olsson och liberalen Carl Cederblad

Arvidson, Lars (1996). Cirklar i rörelse 

Skrifter utgivna i samverkan med andra organisationer 

(mer information om innehåll»)

Albinson, Folke, Norbeck, Johan & Sundén, Rolf (2000). Folkbildning som bistånd. Personliga berättelser och reflektioner (slutsåld)

Sundqvist, Allan (2003). Folkbildarminnen - en inspirationsskrift för intervjuare och berättare

Stenøien, Jorun M., Laginder, Ann-Marie, Mørkved, Tone, Rubenson, Kjell, Tøsse, Sigvart (2004) Utfordringer for voksnes læring. Et nordisk perspektiv. Festskrift til Lars Arvidson 

Temanummer

Nordic studies in education (2017:2)

Nordisk kulturpolitisk tidskrift / The Nordic Journal of Cultural Policy (2015:2)

 

 


Sidansvarig: henrik.nordvall@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-17