Göm menyn

Mimerkonferensen 2019 genomförs 5-6 november på Linköpings universitet

Välkomna till Mimers årliga forskarkonferens den 5–6 november 2019 som i år arrangeras i samarbete med Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.

Vid årets konferens uppmärksammas särskilt två spår. Organisering för lärande inom folkbildningen, eller folkbildningens didaktik och pedagogik om man så vill, är det ena spåret som vi lyfter i ett panelsamtal mellan Staffan Larsson, professor emeritus i vuxenpedagogik (Linköpings universitet), Johan Söderman, professor i barn- och ungdomsvetenskap (Göteborgs universitet) samt Louise Malmström, programansvarig för folkhögskolelärarprogrammet (Linköpings universitet) och Filippa Millenberg, doktorand i pedagogik (Linköpings universitet). Det andra spåret är hur nordiskt forskningssamarbete inom folkbildningsområdet kan fördjupas ytterligare och med sikte på jämförande studier. Ann-Marie Laginder, docent i pedagogik (tidigare Linköpings universitet) och Jorun M. Stenøien, professor i vuxnas lärande (NTNU, Trondheim) delar med sig av erfarenheter från nordiskt samarbete om kunskapsproduktion och lärandeformer inom frivilligarbete i kulturorganisationer. Johan Lövgren, doktor i pedagogik (Grenland folkehøgskole och Norwegian School of Theology) och Henrik Nordvall, biträdande professor i vuxenpedagogik (Linköpings universitet) presenterar en översikt av forskning om folkhögskolan i Norden (1998-2018).

Dessutom presenteras tre nya doktorsavhandlingar: Sofia Österborg Wiklund presenterar Folkbildning i global (o)rättvisa: makt och motstånd i folkhögskolans internationalisering och transnationella kurser. Lina Rahm presenterar Föreställningar om folkbildning: En genealogi över den digitala medborgaren och Rasmus Kolby Rahbek Pædagogisk atmosfære: Om folkehøjskolen som pædagogisk sted.

Konferensen vänder sig både till forskare och till forskningsintresserade praktiker. Forskare inbjuds som vanligt att bidra med paper (ca 5–15 sidor) som berör folkbildning i vid bemärkelse. Det är en arbetskonferens och därför välkomnas texter som speglar pågående forskning i olika stadier. Möjligheten att bidra med ett kortare PM (en A4-sida) kring projekt eller idéer om forskning är öppen för både forskare och folkbildare.

Deadline för texter är den 4 oktober och de skickas till daniel.bladh@liu.seKonferensen kommer att hållas på Linköpings universitets Campus Valla.  Vi startar kl. 13.15 på tisdagen den 5 november och avslutar med fika kl. 15.10 på onsdagen (6/11).

Anmälan är nu stängd.

Kontaktperson: Daniel Bladh


Sidansvarig: henrik.nordvall@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-25