Göm menyn

 

Mimers forskarkonferens 2022 kommer att genomföras den 8–9 november i Jönköping och i samarbete med Encell - Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande.  

Mer information på konferensens hemsida.

Kontaktperson: Henrik Nordvall 


Sidansvarig: henrik.nordvall@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-10-27