Göm menyn

Mimerkonferensen 2019 genomförs 5-6 november på Linköpings universitet

Välkomna till Mimers årliga forskarkonferens den 5–6 november 2019 som i år arrangeras i samarbete med Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, vid Linköpings universitet. Vid årets konferens uppmärksammas särskilt två spår. Organisering för lärande inom folkbildningen, eller folkbildningens didaktik om man så vill, är det ena spåret. Det andra är hur nordiskt forskningssamarbete inom folkbildningsområde kan fördjupas ytterligare och med sikte på jämförande studier.

Konferensen vänder sig både till forskare och till forskningsintresserade praktiker. Forskare inbjuds som vanligt att bidra med paper (ca 5–15 sidor) som berör folkbildning i vid bemärkelse. I år välkomnar vi särskilt paper i form av utvecklade forskningsidéer om jämförande studier mellan de nordiska länderna.  Det är en arbetskonferens och därför välkomnas texter som speglar pågående och planerad forskning i olika stadier. Möjligheten att bidra med ett kortare PM (en A4-sida) kring projekt eller idéer om forskning är öppen för både forskare och folkbildare. Deadline för texter är den 4 oktober och de skickas till daniel.bladh@liu.se. Konferensen kommer att hållas vid Linköpings universitet, Campus Valla i Linköping.

Länk till anmälan.

Kontaktperson: Daniel Bladh


Sidansvarig: henrik.nordvall@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-13