Göm menyn

Mimerkonferensen 2020 genomförs 3-4 november i Sundsvall i samarbete med Mittuniversitetet

Välkomna till Mimers årliga forskarkonferens den 3–4 november 2020 som i år arrangeras i samarbete med Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet, Nätverket för kritiska kulturarvs- och museistudier och Arbetarnas bildningsförbund. Vid årets konferens är temat Kulturarv och folkbildning, varigenom vi särskilt vill uppmärksamma folkbildande aktiviteter vid kulturarvsinstitutioner såsom museer och arkiv, men också studieförbundens och folkhögskolornas kulturarvsaktiviteter. Aktiviteter och ämnen såsom släktforskning, hembygdsforskning, lokalhistoria och kulturhistoria har alltid haft framstående platser inom folkbildningen, och i våra dagar är det kanske ännu viktigare än någonsin att problematisera vad som definieras som ”kulturarv”. Vilka historier är det som förmedlas, av vem och för vem? Sådana diskussioner är angelägna både för forskningen och för de folkbildande praktikerna.

Konferensen vänder sig både till forskare och till forskningsintresserade praktiker. Forskare inbjuds som vanligt att bidra med paper (ca 5¬-15 sidor). Bidraget får gärna beröra temat kulturarv och folkbildning, men som vanligt är alla bidrag som berör folkbildning i vid bemärkelse välkomna. Det är en arbetskonferens och därför välkomnas texter som speglar pågående och planerad forskning i olika stadier. Möjligheten att bidra med ett kortare PM (en A4-sida) kring projekt eller idéer om forskning är öppen för både forskare och folkbildare. Konferensen kommer att hållas på Mittuniversitetets campus vid Åkroken i centrala Sundsvall. 

Deadline för texter är den 2 oktober och de skickas till daniel.bladh@liu.se.  Konferensen startar kl. 13.15 på tisdagen den 3 november och avslutas omkring kl. 15.30 på onsdagen (4/11).

Anmälan kommer att vara möjlig på denna hemsida från och med den 17 augusti. Då ges även en aktuell information om hur den rådande coronasituationen förväntas påverka konferensens organisering i år.

Kontaktperson: Henrik Nordvall 


Sidansvarig: henrik.nordvall@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-15