Göm menyn

Inbjudan till Mimers forskarkonferens

Den 6–7 november 2018 på Folkhögskolan Hvilan

Här hittar du vår elektroniska anmälningsblankett. 

Mimer inbjuder till årets forskarkonferens den 6–7 november 2018 som i år arrangeras i samarbete med Folkhögskolan Hvilan och Avdelningen för pedagogik vid Sociologiska institutionen på Lunds universitet och med stöd av Region Skåne. Konferensen, som äger rum på Folkhögskolan Hvilan i Åkarp, mellan Lund och Malmö, vänder sig både till forskare och till forskningsintresserade praktiker.

Vid årets konferens uppmärksammas särskilt att folkhögskolan firar 150 år och den svenska demokratin 100 år. Vi tar tillfället i akt att diskutera så väl folkhögskolans betydelse för demokratin som på demokratin och de demokratiska värderingarnas betydelse för folkhögskolan. Vi tänker oss vidare att både folkhögskolan och demokratin kan förstås som ett arv som inte bara ska förvaltas, utan som något som ständigt förändras och förnyas. Paneler och gäster kommer att belysa folkhögskolans och demokratins jubileumsår, inte bara genom att blicka tillbaka utan framför allt genom att blicka framåt.

Forskare inbjuds som vanligt att bidra med paper (ca 5–15 sidor) som berör folkbildning i vid bemärkelse. Det är en arbetskonferens och därför välkomnas texter som speglar pågående forskning i olika stadier.

En annan presentationsform utöver paper är ett kortare inlägg inom ramen för det vi kallar ”Kontakttorget”. Både forskare och folkbildare har möjlighet att i friare form informera om olika projekt eller ventilera forskningsidéer. Du som vill medverka på detta sätt förväntas skriva ett PM om högst en A4-sida som introduktion till övriga konferensdeltagare. Ditt PM ska kortfattat redogöra för det tema eller de frågor som kommer att tas upp.

Deadline för anmälan och texter är den 5 oktober. Anmälan görs på Mimers hemsida (se nedan) och texterna skickas till annika.pastuhov@liu.se. Konferensen startar på Folkhögskolan Hvilan kl. 13.15 tisdagen den 6 november och avslutas med fika ca. kl. 15.00 på onsdagen den 7 november.

Konferensavgift (exklusive logi) är 1 500 kr exklusive moms (1 000 kr för doktorander). (Det finns ingen möjlighet till logi på Folkhögskolan Hvilan.)

Konferensmiddagen kommer att hållas i Malmö, nära centralstation. Ingen extra avgift för middagen tillkommer. Det finns möjlighet till busstransport från folkhögskolan till middagen.

Här hittar du vår elektroniska anmälningsblankett

Har du frågor rörande konferensen kontakta Annika Pastuhov vid Mimer:

e-post: annika.pastuhov@liu.se

telefon: 013-28 58 19.

 

Välkommen med din anmälan!

 

HENRIK NORDVALL

Föreståndare för Mimer, docent i pedagogik, Linköpings universitet

FREDRIK SANDBERG

Universitetslektor i pedagogik, Sociologiska institutionen, Lunds universitet

EDUARDO GRAN VILLANUEVA-CONTRERAS

Rektor, Folkhögskolan Hvilan

 

 


Sidansvarig: henrik.nordvall@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-08-16