Göm menyn

Mimerrådet – Nationella rådet för folkbildningsforskning, 2021-2023

Ordförande

Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.

E-post: andreas.fejes@liu.se

 

Ledamöter

Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV), Linköpings universitet.

E-post: magnus.dahlstedt@liu.se

 

Cecilia Bjursell, professor i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande, centrumledare för Encell vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

E-post: cecilia.bjursell@ju.se   

 

Samuel Edquist, professor i historia, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Mittuniversitetet.

E-post: samuel.edquist@miun.se  

 

Gerhard Holmgren, generalsekreterare för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO).

E-post: gerhard.holmgren@sverigesfolkhogskolor.se

 

Louise Malmström, universitetsadjunkt i pedagogik, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.

E-post: louise.malmstrom@liu.se

 

Gunilla Svantorp, riksdagsledamot, ordförande i utbildningsutskottet, ledamot i Folkbildningsrådets styrelse.

E-post:gunilla.svantorp@riksdagen.se

 

Johan Söderman, professor i barn- och ungdomsvetenskap, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.

E-post: johan.soderman@gu.se 

 

Eva Åström, enhetsansvarig för Enheten för uppföljning och utvärdering, Folkbildningsrådet.

E-post: eva.astrom@folkbildningsradet.se

 

Adjungerad

Olof Sand, adjungerad representant från Föreningen för folkbildningsforskning.

E-post: olof.sand@telia.com 

Ebba Ringborg, adjungerad representant från Studieförbunden.

E-post: ebba@studieforbunden.se

 

 

Sekreterare

Henrik Nordvall, professor i vuxenpedagogik och Mimers föreståndare.

Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)

Avd. för pedagogik och vuxnas lärande

Linköpings universitet

581 83 Linköping

013-28 21 40

E-post: henrik.nordvall@liu.se


Sidansvarig: henrik.nordvall@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-05-13