Göm menyn

Bibliografier och databaser

Folkbildningsforskning - en kunskapsöversikt

Gunnar Sundgren, tidigare samordnare för Mimer, numera professor i pedagogik vid Stockholms universitet, har på Folkbildningsrådets uppdrag gjort en kunskapsöversikt som täcker genomförd folkbildningsforskning under perioden 1980 - 1998. Kunskapsöversikten består av två delar.

Del 1 är en tryckt rapport utgiven av Folkbildningsrådet och Mimer. I rapporten diskuteras folkbildningsforskningens historiska bakgrund, nuläge och framtid. Rapporten kan beställas från Folkbildningsrådet. Rapportens huvudkapitel finns också publicerade på Folkbildningsrådets hemsida, där klickar du vidare på bibliotek/länkar och därefter på Forskning.

Del 2 är en kommenterad bibliografi sammanställd i sex kapitel. Avhandlingar respektive övriga arbeten presenteras i varje kapitel. Du kan ta del av bibliografin genom att klicka här: Översikt av svensk folkbildningsforskning 1980-1998 

Svensk folkbildningsbibliografi (1850 - 1950)

Den retrospektiva ämnesbibliografin Svensk folkbildningsbibliografi (1850 - 1950) är en deldatabas i LIBRIS, och innehåller i dagsläget cirka 20 000 referenser fram till slutet av 1930-talet till

  • monografier och samlingsverk

  • artiklar i tidskrifter, samlingsverk och årsböcker

Bibliografin produceras av Linköpings universitetsbibliotek. Klicka här om du vill söka i Svensk folkbildningsbibliografi

LIBRIS

Du kan också söka direkt i LIBRIS, ett nationellt bibliotekssystem som täcker material som finns i svenska universitets- och forskningsbibliotek.

Sök i LIBRIS

Carl Cederblad

Carl Cederblad levde mellan 1886 och 1954. Han var pådrivande både inom folkbildning och forskning. Vid sidan om sitt arbete som läraoverkslärare var han mycket aktiv inom den fria och frivilliga folkbildningen, främst inom föreläsningsverksamheten. Som forskare ville han undersöka landets bildningsnivå och bildade 1932 tillsammans med några medhjälpare Institutet för folkbildningsforskning vid Uppsala universitet. Institutet upplösten 1958, fyra år efter hans död.

 


Sidansvarig: henrik.nordvall@liu.se
Senast uppdaterad: 2009-08-21