Göm menyn

Utbildning vid Medicinska fakulteten

Utbildning header
 

Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning.Utbildning på grundnivå

• Arbetsterapeutprogrammet

• Biomedicinska analytikerprogrammet

• Biomedicinsk analytiker, 60 hp - komplettering

• Experimental and Industrial Biomedicine

• Fysioterapeutprogrammet

• Logopedprogrammet

• Läkarprogrammet

• SjuksköterskeprogrammetUtbildning på avancerad nivå


Fristående kurser


Medicinska fakultetens pedagogiska profil

Fysio
Läk
Logoped

Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet är i den internationella frontlinjen när det gäller utveckling av pedagogik för vård- och medicinutbildningar. Vi har:

  • Kontinuerlig träning i samarbetsförmåga vid våra utbildningsavdelningar
  • Tidig träning i patientkommunikation inklusive feedback genom videoupptagning
  • Studentledda kliniska undervisningsavdelningar. Vi var först i världen med en sådan avdelning som har fått efterföljare nationellt och internationellt. Vi har nu skapat fyra sådana avdelningar.
  • Fokus på handledningen i den verksamhetsförlagda utbildningen (Ladda ner foldern Handledning under verksamhetsförlagd utbildning)
  • Inlärningsplaner, där studenten planerar och beskriver sina inlärningsmål inför verksamhetsförlagda kliniska placeringar

Utbildningarna bygger på problembaserat lärande, som är som ett motiverande och utvecklande hjälpmedel för studierna vid alla våra program. 

Interprofessionellt lärande

Hälsa, etik och lärande (HEL) och interprofessionellt lärande (IPL) är programintegrerade moment för studenterna vid Medicinska fakulteten. 

Läs mer om interprofessionellt lärande

Professionalism inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst

Professionella perspektiv i Samverkan (IPL2)

Kliniska undervisningsavdelningar

Vid de kliniska undervisningsavdelningarna (KUA) driver studenter en vanlig vårdavdelning med riktiga patienter.

KUA - Kliniska undervisningsavdelningar
 Sidansvarig: kom@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-12-08