Göm menyn

Peer learning

Ett möjligt pedagogiskt verktyg för handledning är peer learning. Det innebär att studenter, som jämbördiga (peers), lär av och med varandra. Ett bra sätt att utnyttja varandra som resurser är att först diskutera, planera och förbereda tillsammans innan vidare reflektion och diskussion med handledare. Studenterna kan därefter observera varandra under färdighetsträning och ge feedback som leder till att en problemlösnings-process kan påbörjas och mer insiktsfulla frågor ställas innan handledaren senare tillfrågas (Boud 2014).


Positiva effekter som lyfts fram vid peer learning är att studenterna utvecklat ett ökat självförtroende, ökad självständighet och tilltro till sin förmåga att lösa uppgifter och problem samt förbättrad förmåga till kliniskt resonerande (Secomb 2010, Boud 2014).

Referenser

  • Boud, D., Cohen, R., Sampson, J. (2014) Peer Learning in Higher Education - Learning from and with Each Other. eBook: Taylor and Francis.
  • Secomb J. (2010). Peer Teaching And Learning In Clinical Education – A systematic review of the literature. Lap Lambert Academic Publishing.

 


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-03-22