Göm menyn

Problembaserat lärande (PBL)

Problembaserat lärande, PBL, är benämningen på den pedagogiska modell som används vid Medicinska fakultetens samtliga utbildningar. I PBL betonas studentens egna ansvar för lärande och vikten av att lärande sker i verklighetstrogna situationer. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman och teoretiska och praktiska moment varvas under hela utbildningstiden. Arbetsformerna stödjer studenterna i att utveckla ett kritiskt och undersökande förhållningssätt samt förmåga att arbeta i grupp. Basgruppen (7-9 studenter) är den centrala arbetsformen under hela studietiden. Studenterna träffas cirka två gånger per vecka och bearbetar tillsammans verklighetsnära situationer eller problem. Studentens egna frågor utgör grunden för lärandet och i basgruppen ges möjlighet att diskutera och pröva sina kunskaper.

 

Livboj

Klicka på bilden för att se den i full storlek.

PBL-nätverk för lärare

Inom nätverket deltar lärare från alla utbildningar som tillämpar PBL vid LiUs universitet. Det lokala nätverket är en del av ett nationellt nätverk.
Kontaktperson: Johanna Dahlberg

Nationellt nätverk för Problembaserat Lärande

Det nationella nätverket för PBL bildades våren 2007på initiativ av Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. Nätverkets huvudsakliga syfte är att främja samverkan och erfarenhetsutbyte för utveckling av problembaserat lärande inom det högre utbildningsområdet.

Kontaktperson: Lars Uhlin, Karolinska Institutet

Dokument

PBL-guiden

 


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-03-28