Göm menyn

Interprofessionellt lärande

Att lära tillsammans för att arbeta tillsammans

studenter

En av hörnstenarna inom utbildningarna vid Medicinska fakulteten är momenten där studenter från flera program lär tillsammans för att utveckla och träna sin interprofessionella kompetens, alltså förmågan att samverka i sina framtida yrkesroller. Interprofessionell kompetens handlar om att utveckla kunskap, attityder och förhållningssätt som gör att man anpassar sina egna professionella bedömningar och insatser i relation till andra professioners  i patientens vårdprocess. Genom att lära ”med, om och av varandra” skapas förutsättningar för att kunna arbeta i team, vilket i sin tur leder till ökad patientsäkerhet och effektivitet i vården.


Samverkan mellan olika professioner är avgörande för att möta medborgarnas krav på en  säker och effektiv vård. Medicinska fakulteten har sedan starten 1986 haft interprofessionellt lärande på sin agenda. Begreppet interprofessionellt lärande står här dels för ett pedagogiskt perspektiv i lärandet, dels för olika arbetsformer i lärprocesserna, både hos studenter och lärare. Avsikten med interprofessionellt lärandet är att studenterna ska utveckla förståelse och kunskap om varandras professionella kompetenser, och i och med det bli mer medveten om sitt eget kompetensområde.

Det interprofessionella lärandet vid Medicinska fakulteten genomförs i tre moment inom ordinarie kurser. Första momentet ”Professionalism inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst” (6 hp) ligger mitt i termin 1 eller 2. ”Kvalitet och lärande i arbetslivet” (3hp) har fokus på förbättringskunskap, medan ”Professionella perspektiv i samverkan” (3 hp) är en gemensam praktikperiod om två veckor på våra kliniska undervisningsavdelningar (KUA). Här iscensätts och tränas förmågan att samverka i team. De interprofessionella momenten utmärks av att lärare från alla vetenskapsområden deltar som handledare.

Interprofessionellt lärande:

Tidigare kurser

  • Kursen HEL 1
  • Kursen HEL 2
  • KUA Kliniska undervisnings-avdelningar som där studenter driver en vanlig vårdavdelning med riktiga patienter.


Utbildningsresurser:


 

Utbildning

Masterprogrammet i medicinsk vetenskap 

 


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-07