Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

 

Clinicum

Två studenter ger injektion av läkemedel på simulator
Instruktör inför simulering
Injektionsträning
Labbsal Clinicum

Clinicum är Medicinska fakultetens kliniska tränings- och simuleringscentrum (KTC). 

Vårt uppdrag är att ge alla studenter vid Medicinska fakulteten möjlighet att träna praktiska och laborativa färdigheter i en säker och trygg miljö. Vi vill främja teamarbete och interprofessionellt lärande i olika praktiska situationer.

På Clinicums laborativa sida finns lokaler, apparatur och material för experimentella studier inom biokemi och molekylärbiologi. Större delen av undervisningen sköts av lärare men det finns möjligheter till egna studier med mikroskop och ett självträningslaboratorium (Labotek).

Anatomiundervisning med dissektion görs i särskilda lokaler med hjälp av modeller och det så kallade visualiseringsbordet.

 

 

 

Öppettider:

Clinicum är tillgängligt för alla studenter som tillhör Medicinska fakulteten och har ett LiU-kort.

Öppettider
Linköping
7.00-22.00 alla dagar
Norrköping
7.00-22.00 alla dagar

Personal finns tillgänglig (på plats eller via telefon/mejl)
Linköping: 8.00-17.00 må-fre
Norrköping: 8.00-16.00 må-fr

 

Kontakt

Besöksadress Linköping
Campus US plan 12 ingång 53 och 54,
Patologen, plan 9 och 11 ingång 69.

Besöksadress Norrköping
Campus Norrköping Kåkenhus 
Bredgatan 33, plan 4.

Vingården, Vrinnevisjukhuset, hus 10

Postadress
Linköpings Universitetet
Medicinska fakulteten
Clinicum
581 83 Linköping

Övergripande administratör
Lina Lindberg

013-28 58 19

Enhetschef
Maria Kvarnström
013-28 47 90

 

 

Om något händer

Vid brand eller annan nödsituation kontakta SOS alarm 112
Följ utrymningsplanen som finns uppsatt i de aktuella lokalerna!

Vid inbrott eller misstanke om att obehöriga personer rör sig i lokalerna, ring:
Campusväktare Linköping
013-28 58 88

Campusväktare Norrköping
011-36 3030

 


Sidansvarig: maria.kvarnstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-03-22