Göm menyn

 

Clinicum

Två studenter ger injektion av läkemedel på simulator
Instruktör inför simulering
Injektionsträning
Labbsal Clinicum

 

Clinicum är Medicinska fakultetens kliniska tränings- och simuleringscentrum (KTC). 

Vårt uppdrag är att ge alla studenter vid Medicinska fakulteten möjlighet att träna praktiska och laborativa färdigheter i en säker och trygg miljö. Vi vill främja teamarbete och interprofessionellt lärande i olika praktiska situationer.

På Clinicums laborativa sida finns lokaler, apparatur och material för experimentella studier inom biokemi och molekylärbiologi. Större delen av undervisningen sköts av lärare men det finns möjligheter till egna studier med mikroskop och ett självträningslaboratorium (Labotek).

Anatomiundervisning med dissektion görs i särskilda lokaler med hjälp av modeller och det så kallade visualiseringsbordet.

 

 

 

Öppettider:

Clinicum är tillgängligt för alla studenter som tillhör Medicinska fakulteten och har ett LiU-kort.
Linköping
7.00-22.00 alla dagar
Norrköping
7.00-21.00 må-fre
8.00-17.00 lör-sön

Personal finns tillgänglig
Linköping: 8.00-17.00 må-fre
Norrköping: 8.00-16.00 må-fr

 

Kontakt

Besöksadress Linköping
Campus US plan 12 ingång 53 och 54,
Patologen, plan 9 och 11 ingång 69.

Besöksadress Norrköping
Campus Norrköping Kåkenhus 
Bredgatan 33, plan 4 och 5.

Postadress
Linköpings Universitetet
Medicinska fakulteten
Clinicum
581 83 Linköping

Enhetschef
Maria Kvarnström

013-28 47 90

 

 

Om något händer

Vid brand eller annan nödsituation kontakta SOS alarm 112
Följ utrymningsplanen som finns uppsatt i de aktuella lokalerna!

Vid inbrott eller misstanke om att obehöriga personer rör sig i lokalerna, ring:
Campusväktare Linköping
013-28 58 88

Campusväktare Norrköping
011-36 3030

 


Sidansvarig: maria.kvarnstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-30