Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Undervisningslokaler på Clinicum

På Clinicum finns lokaler för färdighetsträning och simulering samt för laborativ verksamhet.

På plan 12 på Clinicum i Linköping finns grupprum (med dator och projektor) och mindre mötes-och mottagningsrum av olika storlek. Här finns också en vårdavdelning med två fyrbäddsrum med tillhörande läkemedelsrum och skölj och ett rum för injektionsträning. Dessutom finns två större metodrum med vardera 20 behandlingsbritsar och olika typer av rehabiliteringsutrustning.

Utöver detta finns rum för simulering: HLR-träning och scenarioträning i sjukhusliknande miljöer. I Drop-in rummet finns flera modeller för grundläggande klinisk färdighetsträning. Kommunikationsrummet är utrustat som en studio för filminspelning och ljudupptagning.

Färdighetsträning och simulering

Karta ing 54 plan 12

Laborativ undervisning

Karta pl 9 och 11

Lokaler och utrustning för anatomi-och fysiologiundervisning

Vi erbjuder studenter möjlighet att lära sig anatomi på många olika sätt: genom modeller av olika anatomiska strukturer som finns på Clinicum ing 53/54, genom datorprogram (via Medicinska biblioteket), genom dissektion och via medicinskt bildmaterial av olika slag. Med hjälp av Visualiseringsbordet kan anatomiska strukturer studeras i 3D.

Norrköping

Clinicum i Norrköping finns på två ställen:

I Kåkenhus, plan 4 finns fyra vårdrum med tre bäddar i varje, läkemedelsrum och skölj. Injektionsträning kan göras i "Stickrummet". Här finns också kommunikationsrum och en  anpassad lägenhet för träning av rehabilitering och ADL-planering.

 

I hus 10 "VIN-gården"på Vrinnevisjukhuset finns tre vårdrum som kan användas för simulering och färdighetsträning.

 

Öppettider:

Clinicum är tillgängligt för alla studenter som tillhör Medicinska fakulteten och har ett LiU-kort.

Öppettider
Linköping
7.00-22.00 alla dagar
Norrköping
7.00-22.00 alla dagar

Personal finns tillgänglig (på plats eller via telefon/mejl)
Linköping: 8.00-17.00 må-fre
Norrköping: 8.00-16.00 må-fr

 

Kontakt

Besöksadress Linköping
Campus US plan 12 ingång 53 och 54,
Patologen, plan 9 och 11 ingång 69.

Besöksadress Norrköping
Campus Norrköping Kåkenhus 
Bredgatan 33, plan 4.

Vingården, Vrinnevisjukhuset, hus 10

Postadress
Linköpings Universitetet
Medicinska fakulteten
Clinicum
581 83 Linköping

Övergripande administratör
Lina Lindberg

013-28 58 19

Enhetschef
Maria Kvarnström
013-28 47 90

 

 

Om något händer

Vid brand eller annan nödsituation kontakta SOS alarm 112
Följ utrymningsplanen som finns uppsatt i de aktuella lokalerna!

Vid inbrott eller misstanke om att obehöriga personer rör sig i lokalerna, ring:
Campusväktare Linköping
013-28 58 88

Campusväktare Norrköping
011-36 3030

 


Sidansvarig: maria.kvarnstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-03-22