Göm menyn

Studentdatorer på Clinicum

DatorerI samtliga Clinicum-lokaler finns datoruttag och trådlöst nätverk.

På Clinicum finns också tre datorsalar och ett antal fristående studentdatorer.

I några rum finns också Regionanslutna datorer/trådlöst nätverk för träning av dokumentation i Cosmic.

OBS att det inte går att spara något lokalt på de låsta studentdatorerna!

Programvaror

Studentdatorerna har en låst installation med OS Windows, MS Officepaketet. Alla studentdatorer är försedda med VLC mediaplayer vilket gör att de flesta filmtyper går att spela upp.

Universitetslicensierade programvaror så som Dietist och SPSS (numera IBM statistica) på samtliga studentdatorer.

Specialprogramvaror inom biomedicin

På datorerna i Patologhuset finns följande specialprogramvaror installerade:

Kemikalieprogrammet KLARA, Haplowiev, SNP-browser samt simuleringsprogram för farmakologi.

Specialprogamvaror inom logopedi och arbetsterapi

Nedanstående programvaror finns installerade på datorerna i datorsal 1 och 2 i Linköping. Varje datorsal är försedd med en förteckning över vilka program som finns i salen.

Soundswell, Praat, Phog, Boardmaker, The Grid, Flexiboard, Lexia, InPrint, Voxalys, Doulosil, Audicity, Pictogram.

Specialprogramvaror inom sjukgymnastik

Physiotools, Exersice planner, Mobius. Länk till dessa programvaror finns här.

Licensierade bildresurser som nås via Biblioteket

Databasen Visible body innehåller en komplett, sökbar interaktiv 3D-modell över kroppens anatomi liksom flera andra liknande bilddatabaser kan nås via bibliotekets bildhemsida: Bilder och multimedia - medicin, vård och hälsa

 

 

Datorsupport

LiU-IT
Måndag och torsdag 8-19
Tisdag, onsdag och fredag 8-17 

Datorsupport för anställda
Tel: 013-28 2828
E-post: helpdesk@liu.se

Datorsupport för studenter
Tel: 013-28 5898
E-post: helpdesk@student.liu.se

Om problemen är akuta var vänlig kontakta någon av Clinicums tekniker:

Linköping:
Lars Andersson
Telefon: 013 28 6787

 


Sidansvarig: kicki.persson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Nov 16 10:25:14 CET 2017