Göm menyn

Studentdatorparken på Clinicum

Datorer

Clinicum ansvarar för Hälsouniversitetets hela studentdatorpark inklusive alla EDIT-rum. I samtliga Clinicumrum finns datoruttag och trådlöst nätverk. I några rum finns också LiO-anslutna datorer/trådlöst nätverk för träning av dokumentation i Cosmic.

Studentdatorer

På HU finns sammanlagt finns drygt 140 studentdatorer tillgängliga i datorsalarna på Clinicum i Linköping och Norrköping, på HUB och på Örat samt i EDIT-rummen och korridorerna på Clinicum. Vissa EDIT-rum som finns utanför Clinicums lokaler är också utrustade med SmartBord.

EDIT-scenarier

EDIT-systemet är helt webbaserat och kan öppnas på vilken internetansluten dator som helst. I de EDIT-utrustade rummen på HU garanteras full funktionalitet. Länk till EDIT inlogg.

Programvaror

Studentdatorerna har en låst installation med OS Windows 7 och MS Officepaketet. Alla studentdatorer är försedda med VLC mediaplayer vilket gör att de flesta filmtyper går att spela upp.

OBS att det inte går att spara något på de låsta studentdatorerna!

Universitetslicensierade programvaror så som Dietist och SPSS (numera IBM statistica) på samtliga datorer.

Specialprogramvaror inom biomedicin

På datorerna i Patologhuset finns följande specialprogramvaror installerade:

Haplowiev, SNP-browser, Kemikalieprogram samt  simuleringsprogram för farmakologi.

Specialprogamvaror inom logopedi och arbetsterapi

Nedanstående programvaror finns installerade på datorerna i datorum 1 och 2 i Linköping samt i datorsalen i Norrköping. Varje datorsal är försedd med en förteckning över vilka program som finns i salen.

Soundswell, Praat, Phog, Boardmaker, The Grid, Flexiboard, Lexia, InPrint, Voxalys, Doulosil, Audicity, Pictogram.

Specialprogramvaror inom sjukgymnastik

Physiotools, Exersice planner, Mobius. Länk till dessa programvaror finns här.

Programvaror via Biblioteket

Ref-works referenshanterare Writ-n-Cite finns på alla datorer

Databasen Visible body innehåller en komplett, sökbar interaktiv 3D-modell över kroppens anatomi liksom flera andra liknande bilddatabaser kan nås via bibliotekets bildhemsida: Bilder och multimedia - medicin, vård och hälsa

 

 

Datorsupport

LiU-IT
Måndag och torsdag 8-19
Tisdag, onsdag och fredag 8-17 

Datorsupport för anställda
Tel: 013-28 2828
E-post: helpdesk@liu.se

Datorsupport för studenter
Tel: 013-28 5898
E-post: helpdesk@student.liu.se

Gunnar Mårdén ansvarar för supporten i Linköping

Henrik Engström ansvarar för supporten i Norrköping

Projektorer och smartboards

Anmäl fel på projektorer och Smartboard till cus@huk.liu.se

Om problemen är akuta var vänlig kontakta någon av Clinicums tekniker:

Linköping:
Lars Andersson
Telefon: 013 28 6787
Magnus Johnsson
Telefon: 013-28 57 77

Norrköping
Britt-Marie Schoug
Telefon: 011-36 35 34


Sidansvarig: therese.mirholt@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Apr 19 10:36:27 CEST 2016