Göm menyn

Färdighetsträning och simulering

Medicinska fakultetens studenter kommer att arbeta som arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker, fysioterapeuter, logopeder, läkare och sjuksköterskor. Inom alla dessa yrken krävs förutom en god teoretisk kunskap också praktiska färdigheter.

Färdighets- och procedurträningfardighet

Färdighetsträning innebär en återkommande övning av manuella och andra tekniska färdigheter. Men det innebär också träning i bemötande och kommunikation.

Den vanligaste formen av färdighetsträning görs med modeller och attrapper. Exempelvis injektionsträning med hjälp av konstgjorda armar och kateteriseringsträning med hjälp av modeller. Till dessa modeller använder sig studenterna av riktigt sjukvårdsmaterial av olika slag.

I procedurträningen tillämpas de tidigare tränade färdigheterna i ett vårdsammanhang ett så kallat scenario. Hjärt- och lungräddning (HLR) är exempel på en sådan träning där både manuella färdigheter övas och där dessa färdighet sätts in i ett sammanhang.

Studenterna har också möjlighet att träna på att använda olika typer av diagnostiskt och terapeutiskt material som t.ex. blodtrycksmätare, EKG-maskiner, kognitiva tester, undersökningsutrustning, hjälpmedel av olika slag mm.

Scenarioträning med simuleringbaby

En patientsimulator ser ut som en människa och studenterna kan mäta bland annat blodtryck, syresättning och lyssna på hjärtljud. En operatör kan på avstånd styra vilka vitala värden simulatorn ska visa upp. Simulatorn kan även tala, hosta, kräkas och gråta.  I mångt och mycket kan man alltså efterlikna en riktig sjukdomssituation. All simulatorträning sker i autentiska sjukvårdsmiljöer.

På Clinicum finns följande simulatorer tillgängliga: SimMan 3G, SimMan, SimSimBaby, ALS-simulator, Resusci Anne, MegaCode Kid, Nursing Anne samt ett stort antal HLR-träningsmodeller och omvårdnadsdockor utan datoriserad funktionalitet. Dessutom kan så kallade SimPads användas för att skapa passande värden för omvårdnadsdockor och verkliga simulerade patienter.

Hjärt- och lungräddningsträning (HLR) är den vanligaste formen av simuleringsträning som förekommer på alla program. I övrigt görs simuleringarna ofta som s.k. scenarioträning av patientfall i basgrupper (7-8 studenter). Ena halvan av basgruppen agerar medan de andra observerar. Efter cirka 20 minuter byter studenterna plats så att alla får en chans att agera. Simulering följs alltid av en utvärderande reflektion.

Simulerade patienter/personer (SP)

Simulerade patienter/personer används av många vårdutbildningar i världen för att ge studenter möjlighet att träna realistiska situationer redan innan man kommer ut och träffar patienter.  Simulerade patienter är amatörskådespelare som lär sig att gestalta en patientroll eller någon annan roll, till exempel en anhörig. Den simulerade personen kan förutom att agera en roll också ge studenterna feedback på till exempel bemötande.

Vill du arbeta som simulerad patient/person på Clinicum?

Kontakta  Charlotte Lilja som är Clinicums koordinator för Simulerade patienter/personer.

Tel: 013-28 4637

 

Se en längre film om simulering här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sidansvarig: kicki.persson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Nov 29 15:23:52 CET 2017