Göm menyn

Undervisningslokaler på Clinicum

På Clinicum finns lokaler för färdighetsträning och simulering samt för laborativ verksamhet.

På plan 12 på Clinicum i Linköping finns grupprum (med dator och projektor) och mindre mötes-och mottagningsrum av olika storlek. Här finns också en vårdavdelning med två fyrbäddsrum med tillhörande läkemedelsrum och skölj och ett rum för injektionsträning. Dessutom finns två större metodrum med vardera 20 behandlingsbritsar och olika typer av rehabiliteringsutrustning.

Utöver detta finns rum för simulering: HLR-träning och scenarioträning i sjukhusliknande miljöer. I Drop-in rummet finns flera modeller för grundläggande klinisk färdighetsträning. Kommunikationsrummet är utrustat som en studio för filminspelning och ljudupptagning.

Färdighetsträning och simulering

Karta ing 54 plan 12

Laborativ undervisning

Karta plan 9
Karta plan 11

Lokaler och utrustning för anatomi-och fysiologiundervisning

Studenter erbjuds möjlighet att lära sig anatomi på många olika sätt: genom modeller av olika anatomiska strukturer som finns placerade på Clinicum ing 54, genom datorprogram (via Medicinska biblioteket), och genom dissektion och via medicinskt bildmaterial av olika slag. Med hjälp av Visualiseringsbordet anatomiska strukturer studeras i 3D.

 

Norrköping

Clinicum i Norrköping finns på två ställen:

På Kåkenhus, plan 4 finns fyra vårdrum med tre bäddar i varje, läkemedelsrum och skölj. Ett av vårdrummen kan vid behov omvandlas till ett simuleringsrum för scenarioträning. Injektionsträning kan göras i "Stickrummet". Här finns också kommunikationsrum och en  anpassad lägenhet för träning av rehabilitering och ADL-planering.

 

I hus 10 "Vingården"på Vrinnevisjukhuset finns tre vårdrum som kan användas för simulering och färdighetsträning.

 


Sidansvarig: kicki.persson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Nov 15 13:29:48 CET 2017