Göm menyn

Undervisningslokaler på Clinicum

På Clinicum finns lokaler för färdighetsträning och simulering samt för laborativ verksamhet.

På plan 12 på Clinicum i Linköping finns grupprum (med dator och projektor) och mindre mötes-och mottagningsrum av olika storlek. Dessutom finns en vårdavdelning med två fyrbäddsrum med tillhörande läkemedelsrum och skölj och ett rum för injektionsträning. Dessutom finns två större metodrum med vardera 20 behandlingsbritsar och olika typer av rehabiliteringsutrustning.

Utöver detta finns rum för olika typer av simulering: HLR-träning och scenarioträning i sjukhusliknande miljöer. I Drop-in rummet finns flera modeller för grundläggande klinisk färdighetsträning. Kommunikationsrummet är utrustat som en studio för filminspelning och ljudupptagning.

Färdighetsträning och simulering

Karta ing 54 plan 12

Laborativ undervisning

Karta plan 9
Karta plan 11

Lokaler och utrustning för anatomi-och fysiologiundervisning

  • Visualisering
  • Anatomiska modeller
  • Obduktion och dissektionsundervisning
  • Fysiologisk undersökningsapparatur

Norrköping

I Norrköping finns 8 grupprum på plan 5 (med dator och projektor) samt på plan 4 lokaler för färdighetsträning och simulering. Här finns en vårdavdelning men fyra vårdrum med tre bäddar i varje, läkemedelsrum och skölj. Ett av vårdrummen kan vid behov omvandlas till ett simuleringsrum för scenarioträning. Injektionsträning kan göras i "Stickrummet". Ytterligare simuleringsrum planeras på Vrinnevisjukhuset. Här finns också kommunikationsrum och en  anpassad lägenhet för träning av rehabilitering och ADL-planering.

  • Vårdrum med läkemedelsrum och skölj
  • Simuleringsrum
  • Träningslägenhet
  • Kommunikationsrum

 


Sidansvarig: therese.mirholt@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Oct 21 11:31:56 CEST 2014