Göm menyn

 Medarbetare på Clinicum

Maria Kvarnström
Maria Kvarnström
Enhetschef
E-post: maria.kvarnstrom@liu.se
Telefon: 013-28 47 90
Lina
Lina Lindberg
Övergripande administratör
E-post: lina.lindberg@liu.se
Telefon: 013-28 58 19

 

Pia Herrström-Malm
Pia Herrström Malm
Samordnare
E-post: pia.herrstrom-malm@liu.se
Telefon: 013-28 40 04

 

Christina Bendrik
Christina Bendrik
Laboratorieansvarig Clinicum lab
E-post: christina.bendrik@liu.se
Telefon: 013-28 15 15

 

Simon Tidén
Simon Tidén
Simuleringskoordinator
E-post: simon.tiden@liu.se
Telefon: 013-28 22 04

 

Elisabeth Forsman
Elisabeth Forsman
Samordnare för simuleringar
E-post: elisabeth.forsman@liu.se
Telefon: 013-28 22 54

 

 

Arne Ring
Arne Ring
Tekniker Kåkenhus, Norrköping
Telefon: 011-36 36 95
Liselotte Wallin
Liselotte Wallin
Tekniker ingång 53/54 Linköping
E-post: liselotte.wallin@liu.se
Telefon: 013-28 68 91
Lars Andersson
Lars Andersson
Tekniker ing 53/54 Linköping
E-post: lars.g.andersson@liu.se
Telefon: 013-28 67 87
Maria Leksborg
Maria Leksborg
Tekniker Kåkenhus, Norrköping
E-post: maria.leksborg@liu.se
Telefon: 011-36 33 34
Maria Isgren
Maria Isgren
Tekniker
E-post: maria.isgren@liu.se
Telefon: 011-36 29 91

 

Elin Carlsson Malm
Elin Carlsson Malm
Simuleringspedagog
E-post: elin.carlsson.malm@liu.se
Telefon: 011-36 35 76
Louise Angerbjörn
Louise Angerbjörn 
Simuleringspedagog
E-post: louise.angerbjorn@liu.se
Tove Törnqvist
Tove Törnqvist
Simuleringspedagog
E-post: tove.tornqvist@liu.se
Telefon: 011-36 32 89
Carina Hjelm
Carina Hjelm
Simuleringspedagog
E-post: carina.hjelm@liu.se
Telefon: 013-28 67 33
Simon Lydebrandt
Simon Lydebrant
Simuleringspedagog
E-post: simon.lydebrant@liu.se
 

Kvällstudenter/studentamanuenser

På Clinicum finns det även två-tre kvällsstudenter samt ett antal studentamanuenser.

Clinicum Region Östergötland

Clinicum Östergötland är ett medicinskt simuleringscentrum där vårdpersonal inom alla professioner får utveckla sina färdigheter individuellt såväl som i team.

Kontakta Clinicum RÖ:

clinicum@regionostergotland.se

Telefon: 010-103 73 75


Sidansvarig: maria.kvarnstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-25