Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Egenträning på Clinicum

Som student har du tillgång till Clinicum alla dagar klockan 07 till 22 med hjälp av ditt LiU-kort. Clinicum har en mängd olika sorters lokaler för en stor variation av praktisk färdighetsträning och rutinerna för egenträning ser lite olika ut beroende på vilken del av Clinicum du befinner dig. Vissa lokaler går att boka på egen hand (14 dagar innan) medan andra rum inte är bokningsbara, se information på www.student.liu.se. Om en lokal är bokad för egenträning kan det ändå finns plats för fler studenter, gäller särskilt de större rummen, så ett tips är att knacka på och fråga om det finns plats för några till.

En del av de icke bokningsbara lokalerna går ändå att använda för egenträning då de inte är bokade för undervisning. Klicka här för att se schemat över inbokade moment.
 

Clinicums lokaler är belägna på olika platser både på Campus US Linköping och i Norrköping, specifik information om rutiner för egenträning på dessa platser hittar du under rubrikerna nedan. Generellt gäller att studenter ska ha tagit del av information eller haft genomgång av lärare innan egenträning.

På Clinicum finns alltid personal tillgänglig under kontorstid, på plats eller via telefon/mail, som kan hjälpa till. Klicka här för att se förteckning på medarbetare
 

Visualisering

Visningsverktyget Uniview kan nås online från egen dator för egenstudier av t.ex. digital histologi. 

Visualiseringsbordet som står på Clinicum campus US kan bokas för egenträning. 

Läs mer på sidan Visualisering

 

Clinicum ingång 53/54, Campus US plan 12


Vissa rum är inte bokningsbara som exempelvis Injektionsrum och Dropinrum. Dessa rum kan dock användas då de inte är bokade för undervisning.

Material för egenträning finns tillgängligt på flera ställen. Det finns material framme för egenträning i många rum samt i materialskåp utanför Vårdrum 4 och Metodrum 2.
Vissa rum är förberedda för specifik färdighetsträning:
Injektionsrum. Injektion och provtagning. OBS, får endast utföras på modeller/modellarmar.
Drop-in. Suturering, lumbalpunktion med mera.
HLR-rum. HLR-träning, fri luftväg med mera.
Metodrum 1 och 2. Fysioterapi, förflyttningsteknik, styrketräning med mera.

 

Clinicum ingång 69, Campus US plan 7, 9 och 11

Clinicum i Patologhuset finns på tre våningsplan och lokalerna är utformade för laborativ undervisning, histologiundervisning/mikroskopiering, provtagning samt anatomiundervisning i form av dissektioner. Hit kommer studenterna för att ha praktisk färdighetsträning endast vid schemalagda moment och undervisningen sker alltid tillsammans med lärare. Det sker med andra ord ingen egenträning i dessa lokaler förutom för två undantag:

Mikroskopisalen:

Mikroskopisalen kan användas för egenträning efter att studenten har genomgått introduktion av mikroskop tillsammans med lärare och lärt sig att hantera dessa. Lådor med histologipreparat för berörda kurser förvaras i låsta skåp i anslutning till Mikroskopisalen. Egenträning kan ske när salen inte är bokad för undervisning. Håll koll i Timeedit!

Laboteket:

Laboteket kan användas för egenträning i basal laborationsmetodik såsom pipettering, vägning och spädning i en säker miljö. Instruktion om bokning och arbetsuppgifter lämnas av ansvariga lärare.

 

Clinicum Kåkenhus, Campus Norrköping plan 4

Vissa rum är inte bokningsbara som exempelvis “Stick in stick ut”. Dessa rum kan dock användas i mån av plats.
Material för egenträning finns tillgängligt på flera ställen. Det finns material framme för egenträning i många rum samt i förråd K2428.
Träningslägenheten K2411, Kommunikationsrummet K2426, Hjälpmedelsförråd. Olika hjälpmedel och förflyttningsmaterial.

 

Clinicum Vingården, Vrinnevisjukhuset Norrköping

Material för egenträning finns tillgängligt, i första hand i Återkopplingsrummet.
 


Tänk på att plocka undan och snygga till efter er!

Se även på fliken Undervisningslokaler för ytterligare information.
 

Öppettider:

Clinicum är tillgängligt för alla studenter som tillhör Medicinska fakulteten och har ett LiU-kort.

Öppettider
Linköping
7.00-22.00 alla dagar
Norrköping
7.00-22.00 alla dagar

Personal finns tillgänglig (på plats eller via telefon/mejl)
Linköping: 8.00-17.00 må-fre
Norrköping: 8.00-16.00 må-fr

 

Kontakt

Besöksadress Linköping
Campus US plan 12 ingång 53 och 54,
Patologen, plan 9 och 11 ingång 69.

Besöksadress Norrköping
Campus Norrköping Kåkenhus 
Bredgatan 33, plan 4.

Vingården, Vrinnevisjukhuset, hus 10

Postadress
Linköpings Universitetet
Medicinska fakulteten
Clinicum
581 83 Linköping

Övergripande administratör
Lina Lindberg

013-28 58 19

Enhetschef
Maria Kvarnström
013-28 47 90

 

 

Om något händer

Vid brand eller annan nödsituation kontakta SOS alarm 112
Följ utrymningsplanen som finns uppsatt i de aktuella lokalerna!

Vid inbrott eller misstanke om att obehöriga personer rör sig i lokalerna, ring:
Campusväktare Linköping
013-28 58 88

Campusväktare Norrköping
011-36 3030

 


Sidansvarig: maria.kvarnstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-03-22